مدال نقره ثور - رضا شاهTaurus silver medal - Reza Shah

  • کیفیت: بسیار خوب VG
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 14.88 گرم
  • قطر: 30 میلیمتر

002403
۱۵ سانتیک
پهلوی اول
مشاهده مبلغ فروخته شده برای اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)
مدال نقره ثور - رضا شاه

این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد.

مشخصات مدال

توجه: دسته مدال فابریک می باشد.

روی مدال

  • تصویر سه رخ رضا شاه پهلوی
  • شاخه زیتون

پشت مدال

  • 23 ثور 1303
  • پنج شمشیر و یک سپر

مدال نقره ثور - رضا شاه

 

تصویر و کیفیت درج شده
بسیار خوب VG
نقره 900
14.88 گرم
30 میلیمتر
35*30
avatarنظر خود را ارسال کنید

محصولات مشابه