سکه 5000 دینار 1322 - مظفرالدین شاهIran 5000 dinars 1322 coin - Mozaffar al-din Shah

 • کیفیت: بسیار عالی VF
 • جنس: نقره 900
 • وزن: 23 گرم
 • قطر: 36.3 میلیمتر

002410
۱۰۰ سانتیک
۵۰۰۰ دینار
مشاهده مبلغ فروخته شده برای اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1322 - مظفرالدین شاه

این سکه دارای کیفیت بسیار عالی VF35 و همانند تصویر می باشد.

روی سکه

 • السلطان مظفرالدین شاه قاجار شاهنشاه ایران
 • تصویر شاه
 • سکه مولود همایونی
 • برگ زیتون و برگ بلوط
 • تاریخ

پشت سکه

 • پنج هزار دینار
 • شیر و خورشید
 • برگ زیتون و برگ بلوط
 • تاج

سکه 5000 دینار 1322 - مظفرالدین شاه

 

تصویر و کیفیت درج شده
5000 دینار
بسیار عالی VF
نقره 900
23 گرم
36.3 میلیمتر
avatarنظر خود را ارسال کنید