سکه 1000 دینار 1323 تصویری - مظفرالدین شاهIran 1000 dinars 1323 silver coin - muzaffar al-din shah

 • کیفیت: تقریبا بانکی AU
 • جنس: نقره 900
 • وزن: 4.6 گرم
 • قطر: 23.5 میلیمتر

002419
۳۰ سانتیک
۱۰۰۰ دینار
مشاهده مبلغ فروخته شده برای اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1323 تصویری - مظفرالدین شاه

این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی AU58 و همانند تصویر می باشد.

روی سکه

 • السلطان مظفرالدین شاه قاجار شاهنشاه ایران
 • برگ زیتون و برگ بلوط
 • تاریخ

پشت سکه

 • یکهزار دینار
 • شیر و خورشید
 • برگ زیتون و بلوط
 • تاج

سکه 1000 دینار 1323 تصویری - مظفرالدین شاه

 

تصویر و کیفیت درج شده
1000 دینار
تقریبا بانکی AU
نقره 900
4.6 گرم
23.5 میلیمتر
avatarنظر خود را ارسال کنید