:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سکه 20 ریال 2535 پنجاهمین سال (ضرب روی پولک 10 ریالی) خارج از مرکز - MS64 - محمد رضا شاه


دسته بندی: مزایده

035639
مزایده در تاریخ ۰۵-۱۰-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 20 ریال 2535 پنجاهمین سال (ضرب روی پولک 10 ریالی) خارج از مرکز - MS64 - محمد رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS64 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 04 دی 1401، 20:00
دوشنبه 05 دی 1401، 20:21
50,000 تومان
9 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 95
 • می...نو
 • 20:15، 1401/10/05
 • 94
 • مس...عب
 • 20:15، 1401/10/05
 • 93
 • می...نو
 • 20:15، 1401/10/05
 • 92
 • مس...عب
 • 20:14، 1401/10/05
 • 91
 • می...نو
 • 20:14، 1401/10/05
 • 90
 • مس...عب
 • 20:14، 1401/10/05
 • 89
 • می...نو
 • 20:14، 1401/10/05
 • 88
 • مس...عب
 • 20:12، 1401/10/05
 • 87
 • می...نو
 • 20:12، 1401/10/05
 • 86
 • مس...عب
 • 20:11، 1401/10/05
 • 85
 • می...نو
 • 20:11، 1401/10/05
 • 84
 • مس...عب
 • 20:07، 1401/10/05
 • 83
 • می...نو
 • 20:07، 1401/10/05
 • 82
 • مس...عب
 • 20:07، 1401/10/05
 • 81
 • می...نو
 • 20:07، 1401/10/05
 • 80
 • مس...عب
 • 20:07، 1401/10/05
 • 79
 • می...نو
 • 20:04، 1401/10/05
 • 78
 • مح...شا
 • 20:04، 1401/10/05
 • 77
 • مح...شا
 • 20:03، 1401/10/05
 • 76
 • مس...عب
 • 20:03، 1401/10/05
 • 75
 • مح...شا
 • 20:03، 1401/10/05
 • 74
 • می...نو
 • 20:03، 1401/10/05
 • 73
 • مح...شا
 • 20:02، 1401/10/05
 • 72
 • می...نو
 • 20:02، 1401/10/05
 • 71
 • مح...شا
 • 20:00، 1401/10/05
 • 70
 • عل...زم
 • 20:00، 1401/10/05
 • 69
 • مح...شا
 • 20:00، 1401/10/05
 • 68
 • عل...زم
 • 20:00، 1401/10/05
 • 67
 • مح...شا
 • 20:00، 1401/10/05
 • 66
 • عل...زم
 • 20:00، 1401/10/05
 • 65
 • مح...شا
 • 19:47، 1401/10/05
 • 64
 • مس...عب
 • 19:47، 1401/10/05
 • 63
 • مس...عب
 • 19:44، 1401/10/05
 • 62
 • مح...شا
 • 19:44، 1401/10/05
 • 61
 • مس...عب
 • 19:44، 1401/10/05
 • 60
 • مح...شا
 • 19:44، 1401/10/05
 • 59
 • مس...عب
 • 19:44، 1401/10/05
 • 58
 • مح...شا
 • 19:44، 1401/10/05
 • 57
 • مس...عب
 • 19:41، 1401/10/05
 • 56
 • مح...شا
 • 19:41، 1401/10/05
 • 55
 • مس...عب
 • 19:41، 1401/10/05
 • 54
 • مح...شا
 • 19:41، 1401/10/05
 • 53
 • مس...عب
 • 19:41، 1401/10/05
 • 52
 • مح...شا
 • 19:41، 1401/10/05
 • 51
 • مس...عب
 • 19:40، 1401/10/05
 • 50
 • مح...شا
 • 19:40، 1401/10/05
 • 49
 • مس...عب
 • 19:29، 1401/10/05
 • 48
 • عل...زم
 • 19:25، 1401/10/05
 • 47
 • مح...شا
 • 19:25، 1401/10/05
 • 46
 • مح...شا
 • 19:21، 1401/10/05
 • 45
 • حم...شه
 • 19:21، 1401/10/05
 • 44
 • مح...شا
 • 19:01، 1401/10/05
 • 43
 • مس...عب
 • 19:01، 1401/10/05
 • 42
 • مح...شا
 • 18:30، 1401/10/05
 • 41
 • فر...پی
 • 18:30، 1401/10/05
 • 40
 • فر...پی
 • 18:30، 1401/10/05
 • 39
 • مح...شا
 • 18:30، 1401/10/05
 • 38
 • فر...پی
 • 18:23، 1401/10/05
 • 37
 • مس...عب
 • 18:13، 1401/10/05
 • 36
 • مح...شا
 • 18:13، 1401/10/05
 • 35
 • مس...عب
 • 18:13، 1401/10/05
 • 34
 • مح...شا
 • 17:48، 1401/10/05
 • 33
 • مس...عب
 • 17:45، 1401/10/05
 • 32
 • مح...شا
 • 17:45، 1401/10/05
 • 31
 • مس...عب
 • 17:45، 1401/10/05
 • 30
 • مح...شا
 • 17:34، 1401/10/05
 • 29
 • مس...عب
 • 17:16، 1401/10/05
 • 28
 • مح...شا
 • 17:16، 1401/10/05
 • 27
 • مس...عب
 • 17:16، 1401/10/05
 • 26
 • مح...شا
 • 17:16، 1401/10/05
 • 25
 • مس...عب
 • 17:16، 1401/10/05
 • 24
 • مح...شا
 • 16:08، 1401/10/05
 • 23
 • ام...اظ
 • 16:08، 1401/10/05
 • 22
 • ام...اظ
 • 15:32، 1401/10/05
 • 21
 • مح...شا
 • 15:32، 1401/10/05
 • 20
 • مح...شا
 • 15:21، 1401/10/05
 • 19
 • ام...اظ
 • 15:21، 1401/10/05
 • 18
 • ام...اظ
 • 14:45، 1401/10/05
 • 17
 • مح...شا
 • 14:45، 1401/10/05
 • 16
 • مح...شا
 • 14:19، 1401/10/05
 • 15
 • ام...اظ
 • 14:19، 1401/10/05
 • 14
 • ام...اظ
 • 14:18، 1401/10/05
 • 13
 • مح...شا
 • 14:18، 1401/10/05
 • 12
 • ام...اظ
 • 14:13، 1401/10/05
 • 11
 • مح...شا
 • 14:13، 1401/10/05
 • 10
 • مح...شا
 • 06:09، 1401/10/05
 • 9
 • حم...شه
 • 06:09، 1401/10/05
 • 8
 • مح...شا
 • 06:09، 1401/10/05
 • 7
 • حم...شه
 • 05:09، 1401/10/05
 • 6
 • فر...فر
 • 04:04، 1401/10/05
 • 5
 • مس...عب
 • 23:53، 1401/10/04
 • 4
 • مح...شا
 • 23:53، 1401/10/04
 • 3
 • مح...شا
 • 20:39، 1401/10/04
 • 2
 • ام...با
 • 20:39، 1401/10/04
 • 1
 • مح...شا
 • 20:06، 1401/10/04
سکه 20 ریال 2535 پنجاهمین سال (ضرب روی پولک 10 ریالی) خارج از مرکز - MS64 - محمد رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
20 ریال
بانکی UNC
نیکل
6.9 گرم
28 میلیمتر
آسیا
ایران
محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید