50 دینار

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی

  • سکه 50 دینار مس
  • سکه 50 دینار برنز
  • سکه 50 دینار آهن (ساندویچی)

 

50 دینار مسی

50 دینار برنز

50 دینار آهنی (ساندویچی)