محتوا

صعود مجازی در قواعد خوشنویسی
صعود در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۳ مشاهده

صعود  صعود بر دو نوع است : صعود حقیقی و صعود مجازی صعود حقیقی : به راست بالابردن الف‌های آخر و لام وسط و کاف آخر در کلمات ، صعود حقیقی می گویند. صعود مجازی : به حرکت از زیر به بالای قلم...

دور در قواعد خوشنویسی
دور در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۴ مشاهده

دور منظور از دور ، رطوبت و حرکت دورانی قلم است و هر جا که از حرکت قلم دوری حاصل شود ؛ مانند سَرِ ف ،  و ، یا دوایر و امثال آن یا در میان کشیده ها (به جز «ب» کشیده) لازم به ذکر است که سطح...

سطح در قواعد خوشنویسی
سطح در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۳ مشاهده

سطح منظور از سطح ، آن حالت خشکی و مسطح بودنی است که ناشی از حرکت افقی قلم می باشد ؛ مانند حرکت شروع کشیده ها و یا میانه «ف» کوتاه و بلند.  

قوت در قواعد خوشنویسی
قوت در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۲ مشاهده

قوت منظور از قوت ، به کار گرفتن تمام پهنای قلم در خوشنویسی می باشد که در میان و انتهای کشیده ها و در وسط دوایر و حرکات گردشی مانند سَرِ و ، د ، ف ، ق وجود دارد.  

ضعف در قواعد خوشنویسی
ضعف در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۳ مشاهده

ضعف ضعف عبارت است از به کار گرفتن دَم و نیش قلم که اغلب در شروع و خاتمه بیشتر حروف و کلمات و گاهی در میان کلمات مشاهده می شود مانند محل اتصال حروف به یکدیگر و دندانه ها و حتی در اتصال اجزای یک حرف....

نسبت در قواعد خوشنویسی
نسبت در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۳ مشاهده

نسبت به موزون و متناسب نوشتن حروف و کلمات در خوشنویسی نسبت گفته می شود به ترتیبی که تمام اجزا و نوشته ها متناسب اندازه قلم باشد. (نسبت قلم را برای هنرجوبان با نقطه همان قلم اندازه گیری می کنند.) در حقیقت...

کرسی در قواعد خوشنویسی
کرسی در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۳ مشاهده

کرسی  «کرسی» در لغت به معنای محل نشستن است و مراد از آن این است که حروف و کلمات مشابه به هم و یا آن ها که قدری با هم تشابه دارند مانند (د ، و ، ر ، ع ، خ) برابر هم ، بر یک محور افقی قرار...

 خط شکسته نستعلیق
 خط شکسته نستعلیق
گروه تولید محتوا - خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - ۴ مشاهده

 خط شکسته نستعلیق در اواخر دوره صفویه در ایران خطی به نام شکسته نستعلیق شکل گرفت. این خط در نتیجه سرعت قلم و تند نویسی خط نستعلیق به صورت شکسته درآمد و عنوان مخصوص شکسته نستعلیق را به خود اختصاص داد....

ترکیب در قواعد خوشنویسی
ترکیب در قواعد خوشنویسی
گروه تولید محتوا - اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - ۷ مشاهده

ترکیب قاعده ترکیب از پیچیده ترین نکات است که با عنوان نکات ابتدایی و طبقه بندی شده شروع شده و در تمام طول هنر آموزی در هر قدم و مرحله نکته تازه ای برای هنرور جلوه گر می شود و بهتر است اینطور بگوییم که برای...

خط نستعلیق
خط نستعلیق
گروه تولید محتوا - خوشنویسی - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ - ۷ مشاهده

خط نستعلیق در نیمه دوم قرن هشتم هجری معروف ترین خط ایرانی یعنی نستعلیق توسط خوشنویسان ایرانی پدید آمد که آن را به حق «عروس خطوط اسلامی» نام نهدند. بعضی آن را تلفیق دو خط نسخ و تعلیق می دانند و...