ستاره دوزی

« ستاره دوزی »   از رودوزی های زیبا و سنتی است که بر روی توری دوزی انجام می گیرد. شیوه دوخت برای انجام این دوخت زیبا ابتدا باید از یک گوشه سطح نخ کشی شده ی توری دوزی  شده ، یک خانه خالی را ول می کنیم و در خانه دوم سوزن را خفت می اندازیم ؛ نخ طوری از روی دو خانه خالی رد می شود که قطر دو خانه خالی را رسم کند و از زاویه خانه خالی سوم بیرون آید. همانند این حرکت را در جهت قطر دیگر نخ کشی توری دوزی انجام می دهیم تا به شکل زیر درآید. سپس محل تلاقی کلیه قطرهای خانه های خالی نخ کشی شده را... ادامه

« ستاره دوزی »  از رودوزی های زیبا و سنتی است که بر روی توری دوزی انجام می گیرد.

شیوه دوخت

برای انجام این دوخت زیبا ابتدا باید از یک گوشه سطح نخ کشی شده ی توری دوزی  شده ، یک خانه خالی را ول می کنیم و در خانه دوم سوزن را خفت می اندازیم ؛ نخ طوری از روی دو خانه خالی رد می شود که قطر دو خانه خالی را رسم کند و از زاویه خانه خالی سوم بیرون آید. همانند این حرکت را در جهت قطر دیگر نخ کشی توری دوزی انجام می دهیم تا به شکل زیر درآید. سپس محل تلاقی کلیه قطرهای خانه های خالی نخ کشی شده را به صورت دوره ای می دوزیم تا شکلی همانند ستاره را تداعی کند.

ستاره دوزی

ستاره دوزی


گردآوری و تهیه :

گروه کارشناسی ایران آنتیک

www.iranantiq.com


منابع

  • دايره المعارف هنر هاي صنايع دستي و حرف مربوط به آن / سيد ابوالقاسم سيد صدر / انتشارات سيماي دانش / چاپ دوم / سال 1388

 

نظر کاربران

هنوز نظری ثبت نشده...