ارشتی

مقاله ها و دسته ها

  • نیزهنیزه

    از زمان های بسیار قدیم از نیزه برای شکار و ماهیگیری و به عنوان سلاحی برای مبارزه استفاده می شده است. نیزه یکی از اولین و مهم ترین ابزار های توسعه یافته توسط انسان های اولیه است و شاید بتوان گفت که شایع ترین سلاح در طول تاریخ می باشد. نیزه در اوستا « ارشتی » خوانده شده و در سنگ نبشته های هخامنشی نیز این واژه به میان آمده است. « ارشتات » به معنی راستی و درستی است و « ارشتی » در معنای نیزه به کار گرفته شده است. در زمان هخامنشیان ، نیزه داران از بالاترین درجه در ارتش برخوردار بودند. بر طبق نوشته...