جل اسب

مقاله ها و دسته ها

  • جل بافیجل بافی

    جُل بافته ای ساده و شبیه به گلیم است از خامه سیاه و سفید كه آن را در ابعاد مختلف می بافند و به منظور تزیینات و پوشاندن چهارپایان از جمله اسب و شتر از این بافته استفاده می کنند. جل را زنان عشایر با كوبیدن میخ های چوبی بر روی زمین و گذراندن تارهای پشمی از روی چوب ها و عبور دادن عرضی تارهای پشمی دیگر از لا به لای تارهای طولی می بافند. جل بافته ای عشایری برای پوشاندن و تزئین پشت اسب و شتر جل اسب هم نقش گرم نگاه داشتن و عرق گیر اسب را دارد و هم جنبه تزیینی و تشریفاتی که در مورد شتر، مورد...