شیشه گری

مقاله ها و دسته ها

  • شیشه گریشیشه گری

    تعریف یکی از صنایع دستی کاربردی زیبای ایران « شیشه گری » نام دارد که عبارت است از ساخت ظروف شیشه ای با روش های مختلف شیشه گری و با استفاده از خمیر مذاب شیشه (شامل سیلیس، خرده شیشه، عناصر ذوب کننده، تثبیت کننده و شفاف کننده). شیشه جسمی شفاف، شکننده و مذاب است که بدون متبلور شدن، سرد و سخت می شود. ماده اولیه آن سیلیس است که به صورت سنگ چخماق و شن در محل هایی که صخره های مذاب به سرعت سرد شده اند وجود دارد. در ابتدا «شیشه» به صورت طبیعی مورد استفاده انسان قرار می گرفت. سختی و برندگی شیشه های طبیعی...