هنر مینای خانه بندی

محصولات

مقاله ها و دسته ها

  • مینای خانه بندیمینای خانه بندی

    یکی از شیوه های میناکاری « مینای خانه بندی » نام دارد. این مینا با نام مینای حجره ای یا مینای گلابتونی نیز شناخته می شود. که در مقاله میناکاری توضیحات بیشتری در این باره نوشته شده است. در این هنر - صنعت نقوش اصلی را به وسیله سیم های نازک فلزی روی ورقه سطح فلز پدید می آورند و پس از آنکه این سیم ها با رنگ های مینایی و یا به وسیله لحیم کاری (یا با لعاب به دانه به گونه ای که هم اکنون در کارگاه میناکاری سازمان میراث فرهنگی مرسوم است) ثابت شد ، بخش های باقی مانده را با رنگ های گوناگون مینایی میکند و...