هنر گره چینی

مقاله ها و دسته ها

  • گره چینیگره چینی

    تاریخچه هنر گره چینی صنایع دستی در معماری ایران تنها نقش مزین کننده فضا را ندارد، بلکه هرکدام در جایگاه خود کاربردهای گوناگونی دارد. هنرمندان با ذوق و خلاق ایرانی در جهت زیباتر شدن بناها و ساختمان ها توانسته اند آثاری خلق کنند که هر کدام به عنوان رشته هنری مجزا مورد توجه قرار گیرد و از جمله این رشته ها گره چینی است. بر اساس شواهد در گذشته و عهد باستان از گره چینی به سبک مشبک در، در و پنجره های منازل، کاخ ها و نرده ها استفاده می شده است. از ایران باستان پنجره ای باقی نمانده است تا بتوان چگونگی...