بالا زدگی

عیب و ایرادهای قالی ۱۴۱ مشاهده

بالا زدگی 

از عیوب مربوط به ابعاد قالی بوده و در اصطلاح به زیاد شدن بیش از اندازه طول فرش گفته می شود که در اثر ضخيم بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار ، شل بودن چله ها ، دفتين زدن کم ، دو دست شدن بافت و پربودن چله ها ایجاد می شود.

بیشتر بدانید...