سوزن شارپ

ابزار و وسایل دوخت و دوز

سوزن شارپ (Sharp )

«شارپ / Sharp » در زبان انگلیسی به معنی نوک تیز می باشد. همانطور که از نامش پیداست این سوزن دارای نوک بسیار تیز می باشد. به طور کلی دارای طول متوسط هستند و در اندازه های مختلف ساخته می شوند به همین سبب در خیاطی اغلب دوخت ها با سوزن های شارپ انجام می گردند. اگر نخ مورد نظر ابریشمی باشد سوزن شارپ شماره (7) برای دوخت مناسب است. برای دوخت روی پارچه هایی مانند حریر و ارگانزا و غیره سوزن شماره (9 تا 11) و برای پارچه های ضخیم سوزن شماره (1 و 3 و 6) مناسب است.

مرتبط