:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

سکه 20 ریال 1366 کعبه خونین (نمونه) نوع دوم - MS61 - جمهوری اسلامی

Iran 20 rials 1366 (specimen) coin - type 2 - MS61 - Islamic Republic

دسته بندیایران آنتیک ؛ مزایده تخصصی سکه ، مدال یادبود و اسکناس کلکسیونی مزایده
کد کالا 018673
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۱۳-۰۹-۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۰
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس نیکل
وزن 9 گرم
قطر 31 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 20 ریال 1366 کعبه خونین (نمونه) نوع دوم - MS61 - جمهوری اسلامی

این محصول دارای کیفیت بانکی MS61 و همانند تصویر می باشد.

سکه در تصویر «نوع دوم» میباشد.

توجه: سکه 20 ریال نوع دوم نیز به مناسبت فاجعه خونین مکه در سال 1366 طراحی و نمونه هایی از آن ضرب گردید. اما به دلایلی مسئولین اجازه ضرب انبوه و توزیع آن را ندادند. از این سکه تنها 4 عدد دیده شده است.

روی سکه

 • جمهوری اسلامی ایران
 • 20 ریال
 • تاریخ
 • به مناسبت فاجعه خونین مکه
 • گل لاله

پشت سکه

 • طرحی کعبه که در محاصره چهار شمشیر قرار گرفته
 • تاریخ
 • OH MOSLEMS, UNITE!UNITE!
 • یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو
یکشنبه 12 آذر 1402، 20:00
دوشنبه 13 آذر 1402، 20:10
50,000 تومان
200,000,000 تومان
12 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 176
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 175
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 174
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 173
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 172
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 171
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 170
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 169
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 168
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 167
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 166
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 165
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 164
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 163
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 162
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 161
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 160
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 159
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 158
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 157
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 156
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 155
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 154
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 153
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 152
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 151
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 150
 • مج...اح
 • 19:48، 1402/09/13
 • 149
 • فا...زر
 • 19:48، 1402/09/13
 • 148
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 147
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 146
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 145
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 144
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 143
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 142
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 141
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 140
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 139
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 138
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 137
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 136
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 135
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 134
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 133
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 132
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 131
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 130
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 129
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 128
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 127
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 126
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 125
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 124
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 123
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 122
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 121
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 120
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 119
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 118
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 117
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 116
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 115
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 114
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 113
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 112
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 111
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 110
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 109
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 108
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 107
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 106
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 105
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 104
 • مج...اح
 • 19:47، 1402/09/13
 • 103
 • فا...زر
 • 19:47، 1402/09/13
 • 102
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 101
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 100
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 99
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 98
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 97
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 96
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 95
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 94
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 93
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 92
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 91
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 90
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 89
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 88
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 87
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 86
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 85
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 84
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 83
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 82
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 81
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 80
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 79
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 78
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 77
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 76
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 75
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 74
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 73
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 72
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 71
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 70
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 69
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 68
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 67
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 66
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 65
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 64
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 63
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 62
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 61
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 60
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 59
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 58
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 57
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 56
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 55
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 54
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 53
 • ام...ان
 • 19:44، 1402/09/13
 • 52
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 51
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 50
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 49
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 48
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 47
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 46
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 45
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 44
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 43
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 42
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 41
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 40
 • مج...اح
 • 19:44، 1402/09/13
 • 39
 • فا...زر
 • 19:44، 1402/09/13
 • 38
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 37
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 36
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 35
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 34
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 33
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 32
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 31
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 30
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 29
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 28
 • مج...اح
 • 19:43، 1402/09/13
 • 27
 • فا...زر
 • 19:43، 1402/09/13
 • 26
 • مج...اح
 • 19:31، 1402/09/13
 • 25
 • فر...تد
 • 19:31، 1402/09/13
 • 24
 • مج...اح
 • 19:22، 1402/09/13
 • 23
 • سی...مو
 • 19:00، 1402/09/13
 • 22
 • مه...شه
 • 19:00، 1402/09/13
 • 21
 • مه...شه
 • 18:10، 1402/09/13
 • 20
 • تی...اص
 • 13:13، 1402/09/13
 • 19
 • سه...خا
 • 13:12، 1402/09/13
 • 18
 • عل...او
 • 10:13، 1402/09/13
 • 17
 • عب...اص
 • 10:13، 1402/09/13
 • 16
 • عب...اص
 • 07:24، 1402/09/13
 • 15
 • فا...زر
 • 07:24، 1402/09/13
 • 14
 • فا...زر
 • 22:02، 1402/09/12
 • 13
 • عب...اص
 • 22:02، 1402/09/12
 • 12
 • عب...اص
 • 22:02، 1402/09/12
 • 11
 • فا...زر
 • 22:02، 1402/09/12
 • 10
 • عب...اص
 • 21:56، 1402/09/12
 • 9
 • کس...عس
 • 21:27، 1402/09/12
 • 8
 • عل...او
 • 21:26، 1402/09/12
 • 7
 • فا...زر
 • 21:14، 1402/09/12
 • 6
 • تی...اص
 • 20:54، 1402/09/12
 • 5
 • کس...عس
 • 20:27، 1402/09/12
 • 4
 • سه...خا
 • 20:24، 1402/09/12
 • 3
 • ام...ان
 • 20:17، 1402/09/12
 • 2
 • سی...مو
 • 20:12، 1402/09/12
 • 1
 • سر...زا
 • 20:10، 1402/09/12
سکه 20 ریال 1366 کعبه خونین (نمونه) نوع دوم - MS61 - جمهوری اسلامی
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: 20 ریال
کیفیت: بانکی UNC
جنس: نیکل
وزن: 9 گرم
قطر: 31 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: جمهوری اسلامی ایران

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید