:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

سکه طلا 1 تومان 1310 (صورت متفاوت) - EF40 - ناصرالدین شاه

iran 1 toman 1310 coin - EF40 - naser aldin shah
954 بازدید

دسته بندیایران آنتیک ؛ مزایده تخصصی سکه ، مدال یادبود و اسکناس کلکسیونی مزایده
کد کالا 038925
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۱۳-۰۹-۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۵۹
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس طلا 900
وزن 2.8 گرم
قطر 19 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه طلا 1 تومان 1310 (صورت متفاوت) - EF40 - ناصرالدین شاه

این محصول دارای کیفیت بینهایت عالی EF40 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

یکشنبه 12 آذر 1402، 20:00
دوشنبه 13 آذر 1402، 20:59
50,000 تومان
35,000,000 تومان
14 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 103
 • سا...جع
 • 20:54، 1402/09/13
 • 102
 • حم...یز
 • 20:51، 1402/09/13
 • 101
 • سا...جع
 • 20:51، 1402/09/13
 • 100
 • حم...یز
 • 20:50، 1402/09/13
 • 99
 • سا...جع
 • 20:50، 1402/09/13
 • 98
 • حم...یز
 • 20:50، 1402/09/13
 • 97
 • سا...جع
 • 20:49، 1402/09/13
 • 96
 • حم...یز
 • 20:49، 1402/09/13
 • 95
 • سا...جع
 • 20:45، 1402/09/13
 • 94
 • حم...یز
 • 20:43، 1402/09/13
 • 93
 • سا...جع
 • 20:43، 1402/09/13
 • 92
 • حم...یز
 • 20:37، 1402/09/13
 • 91
 • ام...ان
 • 20:29، 1402/09/13
 • 90
 • سا...جع
 • 20:29، 1402/09/13
 • 89
 • ام...ان
 • 20:29، 1402/09/13
 • 88
 • سا...جع
 • 20:28، 1402/09/13
 • 87
 • حم...یز
 • 20:09، 1402/09/13
 • 86
 • ام...ان
 • 19:45، 1402/09/13
 • 85
 • می...بل
 • 19:45، 1402/09/13
 • 84
 • ام...ان
 • 19:45، 1402/09/13
 • 83
 • می...بل
 • 19:45، 1402/09/13
 • 82
 • ام...ان
 • 19:45، 1402/09/13
 • 81
 • می...بل
 • 19:36، 1402/09/13
 • 80
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 79
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 78
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 77
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 76
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 75
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 74
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 73
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 72
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 71
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 70
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 69
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 68
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 67
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 66
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 65
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 64
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 63
 • مج...اح
 • 19:34، 1402/09/13
 • 62
 • ام...ان
 • 19:34، 1402/09/13
 • 61
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 60
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 59
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 58
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 57
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 56
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 55
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 54
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 53
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 52
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 51
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 50
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 49
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 48
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 47
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 46
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 45
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 44
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 43
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 42
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 41
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 40
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 39
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 38
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 37
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 36
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 35
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 34
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 33
 • مج...اح
 • 19:33، 1402/09/13
 • 32
 • ام...ان
 • 19:33، 1402/09/13
 • 31
 • مج...اح
 • 19:30، 1402/09/13
 • 30
 • حم...فا
 • 19:30، 1402/09/13
 • 29
 • حم...فا
 • 19:30، 1402/09/13
 • 28
 • مج...اح
 • 19:30، 1402/09/13
 • 27
 • حم...فا
 • 19:21، 1402/09/13
 • 26
 • آی...مج
 • 18:28، 1402/09/13
 • 25
 • عب...تو
 • 18:18، 1402/09/13
 • 24
 • ها...مق
 • 18:13، 1402/09/13
 • 23
 • عب...تو
 • 18:13، 1402/09/13
 • 22
 • ها...مق
 • 18:12، 1402/09/13
 • 21
 • عب...تو
 • 18:12، 1402/09/13
 • 20
 • ها...مق
 • 17:04، 1402/09/13
 • 19
 • می...بل
 • 17:04، 1402/09/13
 • 18
 • ها...مق
 • 17:02، 1402/09/13
 • 17
 • می...بل
 • 17:02، 1402/09/13
 • 16
 • ها...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 15
 • ام...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 14
 • ها...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 13
 • ام...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 12
 • ها...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 11
 • ام...مق
 • 13:00، 1402/09/13
 • 10
 • ها...مق
 • 12:07، 1402/09/13
 • 9
 • می...بل
 • 10:47، 1402/09/13
 • 8
 • آی...مج
 • 08:06، 1402/09/13
 • 7
 • سر...زا
 • 00:09، 1402/09/13
 • 6
 • مح...رض
 • 23:57، 1402/09/12
 • 5
 • فا...زر
 • 22:13، 1402/09/12
 • 4
 • می...بل
 • 21:54، 1402/09/12
 • 3
 • فا...زر
 • 21:48، 1402/09/12
 • 2
 • آی...مج
 • 20:53، 1402/09/12
 • 1
 • سه...خا
 • 20:25، 1402/09/12
سکه طلا 1 تومان 1310 (صورت متفاوت) - EF40 - ناصرالدین شاه
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: 1 تومان
کیفیت: بی نهایت عالی EF
جنس: طلا 900
وزن: 2.8 گرم
قطر: 19 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: ناصر الدین شاه قاجار

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatar ارسال نظر