50 دینار

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 50 دینار مس
 • سکه 50 دینار برنز
 • سکه 50 دینار آهن (ساندویچی)

 

سکه 25 دینار محمد رضا شاه پهلوی 25 دینار
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی 1 ریال

کاتالوگ


1) 50 دینار مسی 

سکه 50 دینار مس محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 50 dinars copper

سکه ۵۰ دینار مس محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 - برگ بلوط - تاریخ
پنجاه دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322
ایران
مس
3.5 گرم
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 دینار مسی 1322/0 سورشارژ در تاریخ
 • مس
 • 3.5
 • 20
 • 600,000

2) 50 دینار برنز 

سکه 50 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 50 dinars Bronze

سکه ۵۰ دینار برنز محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 - برگ بلوط - تاریخ
پنجاه دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1321 تا 1354
ایران
برنز
2.5 و 3.2 گرم
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 دینار 1322
 • برنز
 • 3.2
 • 20
 • 50,000
 • 3
 • 50 دینار 1322/0 سورشارژ تاریخ
 • برنز
 • 3.2
 • 20
 • 80,000
 • 4
 • 50 دینار 1322/1 سورشارژ در تاریخ
 • برنز
 • 3.2
 • 20
 • 100,000
 • 5
 • 50 دینار 1331
 • برنز
 • 3.2
 • 20
 • 200,000
 • 6
 • 50 دینار 1332 ضخیم
 • برنز
 • 3.2
 • 20
 • 5,000
 • 7
 • 50 دینار 1332 نازک
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 15,000
 • 8
 • 50 دینار 1333
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 20,000
 • 9
 • 50 دینار 1334
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 200,000
 • 10
 • 50 دینار 1335
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 30,000
 • 11
 • 50 دینار 1336
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 30,000
 • 12
 • 50 دینار 1342
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 80,000
 • 13
 • 50 دینار 1343
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 14
 • 50 دینار 1344
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 15
 • 50 دینار 1345
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 16
 • 50 دینار 1346
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 17
 • 50 دینار 1347
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 18
 • 50 دینار 1348
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000
 • 19
 • 50 دینار 1349
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 8,000
 • 20
 • 50 دینار 1351
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 20,000
 • 21
 • 50 دینار 1353
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 10,000
 • 22
 • 50 دینار 1354
 • برنز
 • 2.5
 • 20
 • 200,000

3) 50 دینار آهنی (ساندویچی) 

سکه 50 دینار ساندویچی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 50 dinars Sandwich

سکه ۵۰ دینار آهن (ساندویچی) محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

سکه پنجاه دینار با تاریخ 2535 ، 2536 ، 2537 و 1357 از دو فلز «آهن» به عنوان هسته و «برنز» بعنوان روکش استفاده شده است. دلیل استفاده از برنز بعنوان روکش در این سکه بالا بردن مقاومت آن در برابر زنگ زدگی بوده است. به این نوع از سکه ها اصطلاحاً «ساندویچی» گفته می شود.

ویژگی ها

50 - برگ بلوط - تاریخ
پنجاه دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 2535 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
ایران
آهن با روکش برنز (ساندویچی)
2.5 گرم
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 دینار 2536
 • آهن با روکش برنز
 • 2.5
 • 20
 • 500
 • 3
 • 50 دینار 2537
 • آهن با روکش برنز
 • 2.5
 • 20
 • 500
 • 4
 • 50 دینار 1357
 • آهن با روکش برنز
 • 2.5
 • 20
 • 1,000

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

004542
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004544
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004541
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004540
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004543
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000847
 
سکه 50 دینار 1322 (مس) - AU58 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 10%
100,000 تومان 90,000 تومان
004555
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004556
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004554
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004553
 
سکه 50 دینار 1322 (مس) - VF30 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
004557
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004558
 
سکه 50 دینار 1322 (واریته تاریخ) - F - محمد رضا شاه
 • تخفیف 20%
25,000 تومان 20,000 تومان
004546
 
سکه 50 دینار 1322 (واریته تاریخ) - MS63 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 7%
270,000 تومان 250,000 تومان
004545
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000871
 
سکه 50 دینار 1322/0 (سورشارژ تاریخ) - AU55 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 12%
170,000 تومان 150,000 تومان
004548
 
سکه 50 دینار 1322/0 (سورشارژ تاریخ) - F - محمد رضا شاه
 • تخفیف 25%
20,000 تومان 15,000 تومان
004550
 
سکه 50 دینار 1322/0 (سورشارژ تاریخ) - MS62 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 7%
275,000 تومان 255,000 تومان
004547
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004549
 
سکه 50 دینار 1322/0 مس (سورشارژ تاریخ) - VF25 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 7%
700,000 تومان 650,000 تومان
004559
 
سکه 50 دینار 1322/0 مس (سورشارژ تاریخ) - VF30 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 6%
800,000 تومان 750,000 تومان
004560
 
سکه 50 دینار 1322/1 (سورشارژ تاریخ) - AU58 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 11%
270,000 تومان 240,000 تومان
004551
 
سکه 50 دینار 1322/1 (سورشارژ تاریخ) - EF45 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 7%
150,000 تومان 140,000 تومان
004552
 
سکه 50 دینار 1331 - EF40 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 10%
500,000 تومان 450,000 تومان
004562
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004564
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004561
 
سکه 50 دینار 1331 - VF30 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 9%
330,000 تومان 300,000 تومان
004563
 
سکه 50 دینار 1332 (باریک) - AU58 - محمد رضا شاه
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
004572
 
سکه 50 دینار 1332 (باریک) - UNC - محمد رضا شاه
 • تخفیف 9%
110,000 تومان 100,000 تومان
004569
 
سکه 50 دینار 1332 (باریک) - UNC - محمد رضا شاه
 • تخفیف 6%
90,000 تومان 85,000 تومان
004570
 
سکه 50 دینار 1332 (باریک) - UNC - محمد رضا شاه
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
004571
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004573
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.