فرفره

« فرفره چوبی » یکی از قدیمی ترین اسباب بازی ها است که با حفظ تعادل روی یک نقطه ، حول یک محور می چرخد. به شکل مخروطی کوچک ساخته شده و اغلب به انتهای آن زایده ای برای بستن نخ اضافه می کنند. با چرخاندن نخ به دور فرفره و رها کردن آن بر روی زمین ، فرفره به سرعت شروع به چرخیدن می کند. فرم دوار و حرکت چرخشی آن ، در کنار ماده سازنده آن که چوب است ، روحی نرم و لطیف به این اسباب بازی می بخشد. فرفره ، دقت و سرعت را که سبب افزایش تحرک و تمرکز می شود را در فرد به کار می گیرد. این اسباب بازی در میان کودکان و... ادامه

فرفره های چوبی

« فرفره چوبی » یکی از قدیمی ترین اسباب بازی ها است که با حفظ تعادل روی یک نقطه ، حول یک محور می چرخد. به شکل مخروطی کوچک ساخته شده و اغلب به انتهای آن زایده ای برای بستن نخ اضافه می کنند. با چرخاندن نخ به دور فرفره و رها کردن آن بر روی زمین ، فرفره به سرعت شروع به چرخیدن می کند. فرم دوار و حرکت چرخشی آن ، در کنار ماده سازنده آن که چوب است ، روحی نرم و لطیف به این اسباب بازی می بخشد.

فرفره ، دقت و سرعت را که سبب افزایش تحرک و تمرکز می شود را در فرد به کار می گیرد.

این اسباب بازی در میان کودکان و بزرگسالان در سطح آسیا رواج دارد. طراح اندونزیایی به نام « سینگی کارتونو » اشکال متفاوتی از این اسباب بازی را با عنوان « اسباب بازی هایی برای روح » طراحی کرده است.

این اسباب بازی در نواحی مختلف ایران با نام های فرفره ، فرفرک ، مازالاخ ، خول خولی شناخته می شود.

اسباب بازی هایی برای روح ، طراحی شده توسط طراح اندونزیایی به نام سینگی کارتونو

اسباب بازی هایی برای روح ، طراحی شده توسط طراح اندونزیایی به نام سینگی کارتونو


گردآوری و تهیه :

گروه کارشناسی ایران آنتیک

www.iranantiq.com


منابع

  • اسباب بازی های چوبی سنتی در ایران ؛ تداوم فرهنگ بومی / سارا اسد فلسفی زاده ، مهدی محمد زاده / سال 1393 / شماره های 38 و 39

 

نظر کاربران

هنوز نظری ثبت نشده...