:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک

دیدگاه کلی


این سیاست در پی آن است تا شیوه برخورد فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک با اطلاعات شخصی قابل شناسایی کاربران را مشخص کند. این اطلاعات از طریق وبگاه ایران آنتیک یا یکی از پروژههای وابسته به آن جمع آوری میشوند. فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک که از این پس ایران آنتیک نامیده میشود، میکوشد تا با تکیه بر سیاست نگهداری دادهها، تا حد ممکن از کاربران خود اطلاعات کمتری را خواسته و در میزبانهای اینترنتی خود ذخیره سازد. ضمناً از این اطلاعات صرفاً برای اهداف اجرایی ایران آنتیک استفاده خواهد شد.

فعالیت در ایران آنتیک


به طور کلی، این سیاست تنها بر اطلاعات خصوصی ذخیره شده و نگهداری شده توسط ایران آنتیک که به طور عمومی قابل دسترسی نیستند اعمال میشود.

قابلیتهای گوناگون پروژه ها که تحت پوشش این سیاست نیستند شامل جنبه های مختلف مرور و ویرایش صفحه ها، استفاده از کارکرد «ایمیل به کاربر»، عضویت و ارسال نامه به فهرستهای ایمیل میزبانی شده درایران آنتیک و ارتباط با مشتریان از طریق سامانهٔ پاسخ به پرسشهای ایران آنتیک (Support) و غیره میباشند.

حسابهای کاربری و ویرایش آن


ایران آنتیک الزامی ندارد که کاربران در وبگاه ثبت نام کنند. هر کسی میتواند بدون ثبت نام کاربری از امکانات ایران آنتیک استفاده کند. در این صورت توسط نشانی آی پی شان شناسایی خواهد شد. اما کاربرانی که ثبت نام میکنند توسط نام کاربریشان شناسایی میشوند. هر کاربر یک گذرواژه برمیگزیند که محرمانه است و تنها برای اطمینان از درستی حساب کاربری وی به کار میرود. به جز در شرایطی که توسط قانون الزام شده، هیچ کس نباید گذرواژه یا کوکیهای ایجاد شده برای شناسایی یک کاربر را فاش سازد یا آگاهانه در معرض دید عموم قرار دهد. حسابهای کاربری بعد از ایجاد شدن، حذف نخواهند شد. امکان تغییر نام حساب کاربری بنابر سیاستهای موجود وجود دارد. با این حال ایران آنتیک هیچ تعهدی در رابطه با تغییر نام حساب کاربری افراد حتی با تقاضای ایشان ندارد.

هدف از جمع آوری اطلاعات شخصی


اهداف ایران آنتیک از جمع آوری اطلاعات قابل شناسایی شخصی اعضا، بهینه سازی و سرعت بخشی خریدهای مشتریان است. این اهداف شامل موارد زیر و غیره میشوند:

جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مانند خریدهای واهی و اسپم گونه. جلوگیری از ایجاد حسابهای تکراری. تهیه گزارش ها و آمارهای مختلف جهت بهبود و پیشرفت ایران آنتیک. یکپارچه سازی خریدهای مشتری. مشارکت و ثبت نظرات ، نقدها و بررسی ها با نام کاربران

جزئیات نگهداری داده ها


انتظارات عمومی

نشانی اینترنتی و دیگر اطلاعات فنی

هنگامی که یک کاربر، صفحه ای را درخواست میکند یا میخواند، یا نامهٔ الکترونیکی ارسال میکند، ایران آنتیک هیچ گونه اطلاعاتی به جز آن چه که معمولاً توسط وبگاه ها ذخیره میشود، جمع آوری نمیکند. ممکن است ایران آنتیک سیاهه های خام این تراکنشها را نگهداری کند، اما این اطلاعات هرگز منتشر نمیشوند و برای ردگیری کاربران مورد استفاده قرار نمیگیرد.

وقتی صفحه ای توسط کاربری که وارد سیستم شده است مشاهده یا سبد خریدی توسط او پُر میشود، ایران آنتیک اطلاعات فعالیتها و سبد خرید وی را به طور محرمانه برای مدت محدودی ثبت میکند. این اطلاعات پس از مدت مشخصی به طور خودکار حذف میشوند. در مورد کاربرانی که به سیستم وارد نشده اند، این اطلاعات با نشانی IP آنها ثبت میشود. واحد فروش و خدمات پس از فروش میتوانند با استفاده از این اطلاعات به رسیدگی بهتر درخواست های کاربران بپردازند. ورود به سیستم با یک نام کاربری امکان حفظ بهتر هویت را فراهم میکند.

کوکی ها

هنگامی که صفحه ای از ایران آنتیک باز میشود، وبگاه مربوطه یک کوکی موقت روی رایانهٔ بازدیدکننده ایجاد میکند. مشتریانی که نمی خواهند به سیستم وارد شوند یا خرید کنند، میتوانند این کوکی را رد کنند؛ این کوکی در انتهای نشست کاربری توسط مرورگر حذف خواهد شد. وقتی کسی وارد سیستم میشود کوکیهای بیشتری برای حفظ وضعیت ورود به سیستم تنظیم میشوند. اگر کسی نام کاربری و گذرواژهٔ خود را در مرورگر خود ذخیره کند، این اطلاعات به مدت ۱۰ روز ذخیره میشوند و با هر بار بازدید از همان صفحه، دوباره به میزبان فرستاده میشوند. مشتریانی که از یک رایانهٔ عمومی استفاده میکنند و میخواهند که نام کاربری آنها برای کاربران بعدی آن دستگاه نمایش نیابد، باید کوکیها را پس از استفاده پاک کنند.