مزایده چیست؟

مزایده چیست

تصویر آرشیوی بوده و جنبه نمایشی دارد

مزایده چیست؟

در تعریف کلی ، مزایده به روش و سبک رقابتی فروش کالا و معامله گفته می شود که به بالاترین پیشنهاد قیمت منتهی گردد. مزایده زمانی شکل واقعی به خود می گیرد که چند متقاضی برای کالا یا کالاها وجود داشته باشد.

عناصر مزایده

کالا: عنصر تعیین کننده ای است که مزایده بر منبای آن شکل می گیرد.

مالک کالا یا فروشنده: شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا کالاهای خود را جهت عرضه به خریداران ارائه می کند. فروشنده می تواند برای کالای خود حداقل قیمتی را به عنوان قیمت پایه تعیین کند.

پیشنهاد دهنده: شخص یا اشخاصی که سعی میکنند با اعلام پیشنهاد بالاتر از قیمت تعیین شده ، کالا را از آن خود نمایند.

خریدار: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد داده و در اصطلاح برنده مزایده شده است.

مزایده گزار

نقش واسط مزایده را «مزایده گزار» می نامند.

مزایده گزار: فرد یا سازمانی است که ساز و کار ، و امکانات برپایی مزایده را در اختیار مالک کالا (فروشنده) و پیشنهاد دهندگان (خریدار) قرار می دهد و مسئولیت برگزاری و نظارت بر مزایده را برعهده دارد. و در مقابل هزینه ای را طبق تعرفه از فروشنده و خریدار دریافت می کند.

مزایده های ایران آنتیک

مزایده استاندارد آنلاین: در این مزایده قیمت پیشنهاد دهنده مخفی و سربسته می باشد. و سیستم بجای فرد پیشنهاددهنده بر اساس پارامترهای تعریف شده بطور خودکار ثبت پیشنهاد می کند. پیشنهادات سیستمی و خودکار قابل مشاهده و سرباز است. این پیشنهادات دارای نام فرد شرکت کننده (نام اختصاری است، مثال: شا...وی) ، تاریخ و قیمت پیشنهادی است. همچنین پیشنهاد دهنده تا پیش از پایان زمان مزایده می تواند پیشنهاد خود را افزایش دهد.

مزایده استاندارد آنلاین با قیمت رزرو: مکانیسم این مزایده همانند مزایده استاندارد است با این تفاوت که فروشنده می تواند یک قیمت به عنوان رزرو تعیین نماید. هر زمان قیمت پیشنهادی برابر یا بیشتر از قیمت رزرو برسد مزایده پس از پایان رقابت و زمان مزایده ، با برنده به پایان می رسد. اما اگر پیشنهادات به قیمت رزرو نرسد، مزایده بدون برنده به پایان می رسد. قیمت رزرو می تواند آشکار یا مخفی (سرباز یا سربسته) باشد.

مهم: مزایدات دارای قیمت رزرو ، در صورت برنده نداشتن هم شامل 5 درصد کارمزد برگزاری می شود.

مزایده استاندارد آنلاین با فروش فوری: مکانیسم مزایده همانند مزایده استاندارد است با این تفاوت که هر زمان فردی اقدام به خرید فوری با قیمت از پیش تعیین شده نماید، مزایده بسته خواهد شد. در غیر اینصورت مزایده همانند مزایده استاندارد است.

مزایده استاندارد آنلاین + آفلاین: مکانیسم این مزایده همان مزایده استاندارد است. با این تفاوت که افرادی که بصورت حضوری در محل مزایده شرکت می کند همزمان پیشنهادات خود را می دهند اما در سیستم ثبت نمی شود. پس از اتمام مزایده اگر قیمت پیشنهادی پیشنهاددهندگان حضوری بیشتر باشد ، برنده مزایده مشخص و به آفلاین تغییر خواهد کرد. در غیر اینصورت ملاک قیمت برنده آنلاین است. در حال حاضر زیر ساخت آفلاین فراهم نمی باشد و این نوع مزایده برگزار نمی شود.

اجزا و پارامترهای مزایده برای پیشنهاددهندگان

زمان آغاز مزایده: تاریخ و ساعت شروع مزایده می باشد که توسط مزایده گزار تعیین می شود.

زمان مزایده: مدت زمان شروع تا پایان وقت مزایده را مشخص می کند.

قیمت فعلی: قیمتی که در زمان آغاز برابر با قیمت پایه است ، اما تا پایان مزایده و تا مشخص شدن قیمت نهایی متغیر می باشد و با تغییر آن پیشنهاد دهندگان متوجه تغییر و افزایش قیمت مزایده خواهند شد.

قیمت آغازین یا پایه: قیمتی است که توسط فروشنده مالک کالا تعیین می شود و مبنای شروع مزایده می باشد. این قیمت در ابتدای مزایده اعلام می شود. قیمت آغازین میتواند توسط کارشناس یا مزایده گذار نیز تعیین شود. اما اگر فروشنده قیمت پایه ای تعیین نکند و از مزایده گذار کارشناسی نخواهد ، سیستم بطور خودکار مبلغ 50,000 تومان را قیمت شروع یا آغازین در نظر می گیرد.

قیمت رزرو : قیمتی است که فروشنده یا مالک کالا با نظر کارشناسی مزایده گذار اعلام میکند.

قیمت تخمینی یا ارزش : قیمتی که به درخواست فروشنده کالا توسط کارشناس تعیین می شود. این قیمت نقشی در مزایده ندارد و فقط جهت اطلاع درج می شود.

حداقل پیشنهاد: مابه تفاوت قیمت فعلی و پیشنهاد قیمت پیشنهاد دهنده را حداقل پیشنهاد می نامند. یعنی اگر مبلغ فعلی 50,000 تومان است و حداقل پیشنهاد نیز 50,000 تومان تعیین شده است. پیشنهاد دهنده باید قیمت پیشنهادی 100,000 تومان و بالاتر پیشنهاد دهد تا پیشنهاد او ثبت گردد.

پیشنهادات: تعداد کل پیشنهادات مزایده را نشان می دهد.

شرکت کنندگان: تعداد کل پیشنهاد دهندگان مزایده را نشان می دهد.

قیمت پیشنهادی: قیمتی است که پیشنهاد دهنده به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می کند. اما در صورت برنده شدن مزایده کالا به قیمتی پایین تر از آن فروخته خواهد شد.

پیشنهاد آنی: دکمه پیشنهاد آنی به شرکت کنندگانی که علاقه دارند مبلغ بالاترین پیشنهاد را وارد نکنند کمک میکند که حداقل مبلغ ممکن برایشان به سرعت ثبت پیشنهاد گردد.

پیشنهاد خودکار: وقتی پیشنهاد دهندگان پیشنهادی ثبت می کنند. سیستم بطور خودکار قیمت فعلی را با قیمت حداقل پیشنهاد جمع کرده و به عنوان قیمت پیشنهاد دهنده ثبت می کند. هر زمان پیشنهاد بالاتری توسط فرد دیگری ثبت شود ، سیستم اخلاف را محاسبه و ثبت می کند. تا زمانی که یک نفر برنده شود.

ثبت پیشنهاد: پس از کلیک بر روی این گزینه پیشنهاد ثبت می شود.

توجه : تا زمانی که بالاترین پیشنهاد شما شکسته نشود ، امکان ثبت پیشنهاد کمتر وجود دارد.

پیشنهاد شما (بالاترین پیشنهاد شما) : پس از ثبت موفق پیشنهاد ، بالاترین قیمت پیشنهادی بصورت مخفی فقط برای پیشنهاد دهنده به نمایش در می آید تا زمانی که پیشنهاد او توسط شرکت کننده دیگری شکسته شود.

پیشنهادات لحظه آخری: پیشنهادی که لحظه آخر ثبت می شود باعث افزایش زمان پایان مزایده بین 3 الی 5 دقیقه می شود. بدین ترتیب دیگر پیشنهاد دهندگان فرصت افزایش پیشنهاد خود را داشته باشند.

لیست پیشنهادات: تمامی پیشنهادات در این لیست قرار می گیرد.

تاریخچه مزایده: تاریخ شروع و پایان مزایده ، قیمت پایه ، قیمت رزرو و قیمت تخمینی ، برنده مزایده و لیست پیشنهادات در تاریخچه مزایده جای دارند.

مزایدات بدون پیشنهاد: مزایداتی که بدون پیشنهاد هستند پس از پایان 30 دقیقه وقت اضافه خواهند داشت.


شرکت در مزایده

سیستم مزایده ایران آنتیک بر مبنای قوانین و مقررات مزایده استاندارد سازی شده است. این قوانین به گونه ای شکل گرفته که تا جای ممکن بالاترین کیفیت و بهترین پشتیبانی برای فروشنده و خریدار فراهم گردد. به همین دلیل هویت و سابقه فروشنده بررسی و کالا از فروشنده پیش از مزایده دریافت و تا پایان مزایده نزد ایران آنتیک امانت نگه داشته می شود. و همچنین هویت و سابقه مشتریان نیز بررسی می گردد تا مزایده به بهترین شکل ممکن برگزار گردد.

اما برای جلوگیری از پیچیدگی ها:

1- کاربرانی که مشتری سایت نیستند اما مورد تایید و شناس مدیریت ایران آنتیک میباشند.

2- کاربرانی که توسط یک مجموعه دار یا فروشنده معتمد معرفی گردند.

3- مشتریان جدیدی که در حساب خود حداقل یک خرید 2 میلیون تومان و بیشتر دارند.

4- کاربرانی که مشتری نیستند و شرایط 1 الی 3 را ندارند اما میخواهند در مزایده شرکت کنند میتوانند وجه ضمانت امانی واریز نمایند.

تا به عنوان مشتری واجد شرایط شرکت در مزایده شناخته شوند و بتوانند «درخواست شرکت در مزایده» ها را از پنل کاربری خود ارسال نمایند.

 

 

هشتگ ها