لوازم شخصی

حریم خصوصی ، بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله و دسترسی دیگران به آن بدون اجازه وی مجاز نیست. براساس نظر کارشناسان معیارهایی برای حریم خصوصی وجودد اردکه دو نوع شخصی و عرفی می باشد ؛ حریم عرفی به این معناست که شخص به طور عرفی آن را جزو حریم خصوصی خود می داند مانند فضای خانه. اما حریم در خصوص اشیا و وسایل ، شخصی می باشد. هر شخصی در زندگی خود وسایلی کاملا شخصی دارد که به دلیل رعایت بهداشت شخص دیگری نباید از آن استفاده کند ؛ مانند شانه ، حوله ، چوب... ادامه

حریم خصوصی ، بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله و دسترسی دیگران به آن بدون اجازه وی مجاز نیست.
براساس نظر کارشناسان معیارهایی برای حریم خصوصی وجودد اردکه دو نوع شخصی و عرفی می باشد ؛ حریم عرفی به این معناست که شخص به طور عرفی آن را جزو حریم خصوصی خود می داند مانند فضای خانه. اما حریم در خصوص اشیا و وسایل ، شخصی می باشد.

هر شخصی در زندگی خود وسایلی کاملا شخصی دارد که به دلیل رعایت بهداشت شخص دیگری نباید از آن استفاده کند ؛ مانند شانه ، حوله ، چوب سیگار ، ریش تراش و ... . وسایل شخصی دیگری نیز هستند که جزو حریم شخصی فرد محسوب می شوند و فرد آن ها را مختص به خود می داند ؛ خواه آن وسیله پوشاک باشد ، خواه عینک و یا حتی جعبه سیگار !

حریم خصوصی ، قلمروی از زندگی هر فرد است که در آن فرد انتظار دارد کسی بدون اطلاع و رضایت وی به آن قلمرو دسترسی نداشته باشد.

حریم خصوصی یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشر است که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد ؛ چه خوب است که حریم شخصی یکدیگر را رعایت کرده و با این کار برای خود و دیگران احترام قائل شویم.

لوازم شخصی


گردآوری و تهیه :

گروه کارشناسی ایران آنتیک

www.iranantiq.com


منبع

ايران آنتيک / www.iranantiq.com