مشتری ویژه

مشتری ویژه کیست؟

مشتری ویژه به فردی گفته میشود که در 365 روز اخیر ، به میزان مبلغ تعیین شده در حساب کاربری خود خرید داشته است. مشتری ویژه از تمامی امکانات اشتراک ویژه برخوردار است اما مشترک ویژه یکساله نمیباشد، چون اشتراک ویژه سالیانه را جداگانه خریداری نکرده است. این خدمت روزانه محاسبه میشود و امتیازی متمایز برای خریداران ایران آنتیک است.

چگونه مشتری ویژه شویم؟

به زبان ساده برای مشتری ویژه شدن میتوانید با افزایش خرید از فروشگاه تخصصی سایت ایران آنتیک و رساندن خریدها به مبلغ تعیین شده در حساب کاربری خود به جمع مشتریان ویژه ایران آنتیک بپیوندید و مجموعه دار حرفه ای باشید.

چرا مجموعه دار حرفه ای؟

مجموعه داری یک علاقمندی همراه با نگرش و یک سبک در شیوه پس انداز است. اما جهانی پیچیده با نکات ریز ، کلیدی و تخصصی دارد که نیازمند دانش و مهارت می باشد. و تجربه ثابت کرده که ممکن است این مهم با اندکی اشتباه در انتخاب راه و روش یا انتخاب مشورت دهنده اشتباه ، شما را دچار ضرر و زیان و پشیمانی نماید. و همچنین میتواند شما را دلسرد از این علاقمندی زیبا و ارزنده نماید.

وجود ایران آنتیک به شما کمک میکند دور از هیاهوی بازار و نگرانی از حیله ها ، ترفندها و قیمت های غیر کارشناسی ، مجموعه خود را به مرور و با آرامش خاطر از طریق این وبسایت جمع آوری نمایید. چون ما سالهاست به جای شما دانش و مهارت و سبک درست را بکار گرفته ایم و در اختیار شما قرار می دهیم. پس شما بدون شک در ایران آنتیک یک مجموعه دار حرفه ای هستید.