تحریر و اداری

بسیاری از لوازم که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند امروزه کاربرد خود را به طور کامل و برخی تا حدودی از دست داده اند ؛ مانند خودنویس که امروزه خودکار جای آن را گرفته است و کمتر کسی پیدا می شود که هنوز از خودنویس استفاده کند. همچنین قلم و دوات که در گذشته برای نگارش مورد استفاده قرار می گرفتند امروزه صرفا برای هنر خوشنویس مصرف می شوند. چرتکه از دیگر لوازم پر کاربرد در گذشته است که بعد ها ماشین حساب جای آن را گرفت. البته امروزه نقش پررنگ موبایل ، استفاده از ماشین حساب را کمرنگ کرده است. از دیگر وسایل... ادامه

بسیاری از لوازم که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند امروزه کاربرد خود را به طور کامل و برخی تا حدودی از دست داده اند ؛ مانند خودنویس که امروزه خودکار جای آن را گرفته است و کمتر کسی پیدا می شود که هنوز از خودنویس استفاده کند. همچنین قلم و دوات که در گذشته برای نگارش مورد استفاده قرار می گرفتند امروزه صرفا برای هنر خوشنویس مصرف می شوند.

چرتکه از دیگر لوازم پر کاربرد در گذشته است که بعد ها ماشین حساب جای آن را گرفت. البته امروزه نقش پررنگ موبایل ، استفاده از ماشین حساب را کمرنگ کرده است.

از دیگر وسایل پرکاربرد در ادارات ، ماشین تحریر بود. در گذشته قبل از اختراع کامپیوتر و راه اندازی اینترنت و استفاده از ایمیل ، تمام مکاتبات اداری به صور ت دستی بود و به وسیله ماشین تحریر صورت می گرفت.

چرتکه


گردآوری و تهیه :

گروه کارشناسی ایران آنتیک

www.iranantiq.com


منبع

ايران آنتيک / www.iranantiq.com