چوب سیگار و کاهش ضرر دود سیگار؟

دانستنی ها بیان دیدگاه

آیا میدانستید که چوب سیگار با نیت فیلتر کردن و خنک کردن دود سیگار استفاده میشد؟

پیش از اینکه فیلتر سیگار در سال 1960 اختراع شود ، مردم بر این باور بودند که چوب سیگار می تواند باعث کاهش ضرر دود سیگار شود.

چوب سیگار از دهه 1910 تا اوایل دهه 1970 میلادی به عنوان یکی از لوازم جانبی صنعت مد بود به طوری که چوب سیگار بخش مهمی از صنعت مد بانوان به شمار می رفت.

اگر چه سیگارهای امروزی با فیلتر ساخته می شوند اما مردم گاهی از چوب سیگار به عنوان فیلتر ثانویه استفاده می کنند. با این نیت که از ضرر دود سیگار کم شود.

#سیگارنکشیم

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید