1000 ریال

سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 1000 ریال عید غدیر خم
 • سکه 1000 ریال عید قربان
 • سکه 1000 ریال روز جهانی آمار
 • سکه 1000 ریال
 • سکه 1000 ریال نیمه شعبان
 • سکه 1000 ریال شاهچراغ (ع)

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1000 ریال عید غدیر خم 

سکه 1000 ریال عید سعید غدیر خم جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials ghadir khom coin

سکه ۱۰۰۰ ریال عید غدیر جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - eid al-Ghadir Khum
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - عید غدیر خم
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خوشه گندم - تاریخ
Flowers in border - The graphic design of Imam Ali's name - eid al-Ghadir Khum
گل در حاشیه - طرح گرافیکی نام حضرت علی (ع) - عید سعید غدیر خم
1389
1389
Bronze
برنز
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 1000 ریال عید قربان 

سکه 1000 ریال عید قربان جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials Feast of Sacrifice coin

سکه ۱۰۰۰ ریال عید قربان جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Eid Qurban
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - عید قربان
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خوشه گندم - تاریخ
twelve repeat of flowers (representative of twelve Imams of shi'ah) - twelve radius star (Shamsa) - Kaaba - Aid-al-Adha (Eid Qurban)
دوازده گل به نشان دوازده امام شیعیان - شمسه دوازده پر - خانه خدا - عید سعید قربان
1389
1389
Bronze
برنز
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1000 ریال روز جهانی آمار 

سکه 1000 ریال روز جهانی آمار جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials coin

سکه ۱۰۰۰ ریال آمار جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - World Statistics Day
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - روز جهانی آمار
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Commemoration of World Statistics Day - 28 Mehr - 20 October - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - یادبود روز جهانی آمار - 28 مهرماه - 20 اکتبر - خوشه گندم - تاریخ
75 Years of Economic Statistics - Logo - Fiftieth Anniversary of Foundation of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran
75 سال آمار اقتصادی - لوگو - 50 سال بانکداری مرکزی
1389
1389
Bronze
برنز
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 1000 ریال پل خواجو 

سکه 1000 ریال قله دماوند جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials coin

سکه ۱۰۰۰ ریال پل خواجو جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Khaju bridge
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - پل خواجو
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Mount Damavand - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - قله دماوند - خوشه گندم - تاریخ
Khaju bridge and Sun
پل خواجو و خورشید
1387 To 1389
از 1387 تا 1389
Bronze
برنز
5.8 Grams
5.8 گرم
23.7 mm
23.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 ریال 1388
 • برنز
 • 5.8 گرم
 • 23.7 میلیمتر
 • ارزش فلز
 • 3
 • 1000 ریال 1389
 • برنز
 • 5.8 گرم
 • 23.7 میلیمتر
 • ارزش فلز
لیست کامل

5) 1000 ریال نیمه شعبان 

سکه 1000 ریال نیمه شعبان جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials coin

سکه ۱۰۰۰ ریال نیمه شعبان جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Mid Shaban
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - نیمه شعبان
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Wheat - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خوشه گندم - تاریخ
Mid Shaban - Narcissus flower
نیمه شعبان - گل نرگس
1390
1390
Bronze
برنز
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 1000 ریال شاهچراغ (ع) 

سکه 1000 ریال بارگاه حضرت شاهچراخ جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 1000 rials coin

سکه ۱۰۰۰ ریال شاهچراغ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم رونمایی از سکه یک هزار ریالی منقش به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) گفت: پس از انتخاب تصویر مناسب با شأن و منزلت بارگاه احمدبن موسی (ع) قالب گیری این سکه از نوعی از آلیاژ بومی آغاز و نقش سطحی برجسته شد. به دلیل اینکه سکه های آلومینیوم و برنز مشکلاتی داشتند، آلیاژ این سکه یک هزار ریالی برای نخستین بار از نیکل و برس تهیه و به تصویر بارگاه حضرت شاه چراغ (ع) منقش شد. سکه یک هزار ریالی شاهچراغ (ع) در مرحله نخست به شمارگان 50 تا 70 میلیون ضرب و در کشور توزیع می شود و در مراحل بعد به تعداد 300 تا 400 میلیون عدد ضرب خواهد شد

ویژگی ها

1000 Rials Islamic republic of Iran - Shah Cheragh
سکه 1000 ریال جمهوری اسلامی ایران - شاهچراغ (ع)
1000 Rials - Islamic republic of Iran - Date
1000 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Tomb of Shahcheragh
بارگاه حضرت شاهچراغ (ع)
1391 To 1396
از 1391 تا 1396
Bronze and Nickel
برنز و نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
23.6 mm
23.6 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 ریال 1392
 • برنز
 • 4.6 گرم
 • 23.6 میلیمتر
 • ارزش فلز
 • 3
 • 1000 ریال 1393
 • برنز
 • 4.6 گرم
 • 23.6 میلیمتر
 • ارزش فلز
لیست کامل

محصولات دسته: 1000 ریال


موجودی تعدادی سکه 1000 ریال 1389 آمار - AU55 - جمهوری اسلامی 041557
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1000 ریال 1389 آمار - AU58 - جمهوری اسلامی 041558
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1000 ریال 1389 آمار - EF45 - جمهوری اسلامی 041556
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1000 ریال 1389 آمار - MS61 - جمهوری اسلامی 041559
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.