نیم سنت

معرفی و مشخصات سکه نیم سنت (Half Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه نیم سنت کشور آمریکا معادل 0.005 (یک دویستم) دلار می باشد. این سکه در 5 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا
یک سنت

کاتالوگ


1) نیم سنت نماد آزادی با کلاه ، صورت به چپ 

سکه نیم سنت نماد آزادی با کلاه - صورت به چپ

توضیحات

این سکه توسط Adam Eckfeldt طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap Half Cent - Head facing left
سکه نیم سنت نماد آزادی با کلاه - صورت به چپ
Liberty - Liberty Cap - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Cent - 1/200
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم سنت - 1/200
1793
1793
Copper
مس
6.74 Grams
6.74 گرم
22 mm
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) نیم سنت نماد آزادی با کلاه ، صورت به راست 

سکه نیم سنت نماد آزادی با کلاه - صورت به راست

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است. این سکه از سال 1794 تا 1795 به وزن 6.74 گرم و از سال 1795 تا 1797 به وزن 5.44 ضرب شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap Half Cent - Head facing right
سکه نیم سنت نماد آزادی با کلاه - صورت به راست
Liberty - Liberty Cap - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Cent - 1/200
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم سنت - 1/200
1794 To 1797
1794 تا 1797
Copper
مس
6.74 Grams
6.74 گرم
22 mm
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • نیم سنت 1795 ، کنگره با حرف ، چوب دستی ادامه دار
 • مس
 • 6.74
 • 23.5
 • 3
 • نیم سنت 1795 ، کنگره صاف ، بدون ادامه چوب دستی
 • مس
 • 6.74
 • 23.4
 • 5
 • نیم سنت 1795 ، کنگره صاف ، خط اضافه کنار تاریخ
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 6
 • نیم سنت 1976 ، چوب دستی ادامه دار
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 7
 • نیم سنت 1976 ، بدون ادامه چوب دستی
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 8
 • نیم سنت 1797 ، کنگره با حرف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 9
 • نیم سنت 1797 ، کنگره صاف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 10
 • نیم سنت 1797 ، 1 تاریخ اضافه
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 11
 • نیم سنت 1797 ، کنگره با تو رفتگی ها
 • مس
 • 5.44
 • 23.4

3) نیم سنت نیم تنه 

سکه نیم سنت نیم تنه

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Half Cent
سکه نیم سنت نیم تنه
Liberty - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Cent - 1/200
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم سنت - 1/200
1802 To 1808
1802 تا 1808
Copper
مس
5.44 Grams
5.44 گرم
23.5 mm
23.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • نیم سنت 1802/0 سورشارژ تاریخ ، پشت سکه تیپ 1800
 • مس
 • 5.44
 • 23.5
 • 3
 • نیم سنت 1802/0 سورشارژ تاریخ ، پشت سکه تیپ 1802
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 4
 • نیم سنت 1803
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 5
 • نیم سنت 1804 ، 4 تاریخ ساده ، 200 فشرده
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 6
 • نیم سنت 1804 ، 4 تاریخ ساده ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 7
 • نیم سنت 1804 ، 4 تاریخ خط دار ، 200 فشرده
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 8
 • نیم سنت 1804 ، 4 تاریخ خط دار ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 9
 • نیم سنت 1804 ، برآمدگی روی چونه
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 10
 • نیم سنت 1805 ، 5 تاریخ کوچک ، 200 فشرده
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 11
 • نیم سنت 1805 ، 5 تاریخ کوچک ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 12
 • نیم سنت 1805 ، 5 تاریخ بزرگ ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 13
 • نیم سنت 1806 ، 6 تاریخ کوچک ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 14
 • نیم سنت 1806 ، 6 تاریخ کوچک ، 200 فشرده
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 15
 • نیم سنت 1806 ، 6 تاریخ بزرگ ، 200 باز
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 16
 • نیم سنت 1807
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 17
 • نیم سنت 1808/7 سورشارژ تاریخ
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 18
 • نیم سنت 1808
 • مس
 • 5.44
 • 23.4

4) نیم سنت کلاسیک 

سکه نیم سنت کلاسیک

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Classic Head Half Cent
سکه نیم سنت کلاسیک
13 Stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم سنت
1809 To 1836
از 1809 تا 1836
Copper
مس
5.44 Grams
5.44 گرم
23.5 mm
23.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • نیم سنت 1809/6 سورشارژ تاریخ
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 3
 • نیم سنت 1809 ، 0 تاریخ مکرر
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 4
 • نیم سنت 1810
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 5
 • نیم سنت 1811
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 6
 • نیم سنت 1811 ، گوشت اضافه زیر 11
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 7
 • نیم سنت 1825
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 8
 • نیم سنت 1826
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 9
 • نیم سنت 1828 ، 13 ستاره
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 10
 • نیم سنت 1828 ، 12 ستاره
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 11
 • نیم سنت 1829
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 12
 • نیم سنت 1831 ، اصل
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 13
 • نیم سنت 1831 ، باز ضرب 1336 ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 14
 • نیم سنت 1831 ، باز ضرب 1340 ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 15
 • نیم سنت 1832
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 16
 • نیم سنت 1833
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 17
 • نیم سنت 1834
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 18
 • نیم سنت 1835
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 19
 • نیم سنت 1836 ، اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4
 • 20
 • نیم سنت 1836 ، باز ضرب ت ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23.4

5) نیم سنت موی بافته 

سکه نیم سنت موی بافته

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Braided Hair Half Cent
سکه نیم سنت موی بافته
13 Stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم سنت
1840 To 1857
از 1840 تا 1857
Copper
مس
5.44 Grams
5.44 گرم
23 mm
23 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • نیم سنت 1840 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 3
 • نیم سنت 1840 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 4
 • نیم سنت 1841 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 5
 • نیم سنت 1841 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 6
 • نیم سنت 1841 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 7
 • نیم سنت 1842 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 8
 • نیم سنت 1842 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 9
 • نیم سنت 1842 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 10
 • نیم سنت 1843 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 11
 • نیم سنت 1843 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 12
 • نیم سنت 1843 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 13
 • نیم سنت 1844 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 14
 • نیم سنت 1844 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 15
 • نیم سنت 1844 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 16
 • نیم سنت 1845 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 17
 • نیم سنت 1845 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 18
 • نیم سنت 1845 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 19
 • نیم سنت 1846 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 20
 • نیم سنت 1846 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 21
 • نیم سنت 1846 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 22
 • نیم سنت 1847 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 23
 • نیم سنت 1847 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 24
 • نیم سنت 1847 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 25
 • نیم سنت 1848 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 26
 • نیم سنت 1848 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 27
 • نیم سنت 1848 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 28
 • نیم سنت 1849 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 29
 • نیم سنت 1849 ، تاریخ کوچک ، باز ضرب ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 30
 • نیم سنت 1849 ، تاریخ بزرگ
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 31
 • نیم سنت 1850
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 32
 • نیم سنت 1851
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 33
 • نیم سنت 1852 ضرب اصلی ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 34
 • نیم سنت 1852 ، باز ضرب سری یک ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 35
 • نیم سنت 1852 ، باز ضرب سری دو ، پروف
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 36
 • نیم سنت 1853
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 37
 • نیم سنت 1854
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 38
 • نیم سنت 1855
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 39
 • نیم سنت 1856
 • مس
 • 5.44
 • 23
 • 40
 • نیم سنت 1857
 • مس
 • 5.44
 • 23
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf