:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

500 دینار

لیست قیمت کلکسیونی و فهرست سکه 500 دینار محمد علی شاه قاجار به همراه تصویر و توضیحات

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 500 دینار خطی 

سکه 500 دینار محمد علی شاه قاجار - Iran Qajar 500 dinars coin

سکه ۵۰۰ دینار خطی محمد علی شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Dinars Mohammad Ali Shah Qajar - Cross
سکه 100 دینار محمد علی شاه قاجار - خطی
Al-Sultan Mohammad Ali Shah Qajar - Olive and oak Wreath - Tehran
السلطان محمد علی شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
500 Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
500 دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1325,1326
1325 و 1326
Silver
نقره
2.3 Grams
2.3 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 دینار 1326 خطی
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 9,500,000
 • 3
 • 500 دینار 1326 (1336) ارور تاریخ
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 9,500,000
لیست کامل

2) 500 دینار تصویری 

سکه 500 دینار محمد علی شاه قاجار - Iran Qajar 500 dinars coin

سکه ۵۰۰ دینار تصویری محمد علی شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Dinars Mohammad Ali Shah Qajar - Bust
سکه 500 دینار محمد علی شاه قاجار - تصویری
Al-Sultan Mohammad Ali Shah Qajar - Half-Length of Shah - Olive and oak Wreath - Date
السلطان محمد علی شاه قاجار - چهره محمد علی شاه - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Five hundred Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پانصد دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1326,1327
1326 و 1327
Silver
نقره
2.3 Grams
2.3 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 دینار 1326 تصویری تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 2,000,000
 • 3
 • 500 دینار 1326 (دو تاریخ) تصویری
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 10,000,000
لیست کامل

محصولات دسته: 500 دینار


سکه 500 دینار 1325 خطی - EF45 - محمد علی شاه 049951
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 500 دینار 1325 خطی - F15 - محمد علی شاه 005682
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1325 خطی - VF30 - محمد علی شاه 003191
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1325 خطی - VF35 - محمد علی شاه 012376
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - 6 بزرگ - VF30 - محمد علی شاه 053969
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 500 دینار 1326 تصویری - AU50 - محمد علی شاه 015455
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - AU50 - محمد علی شاه 018148
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - EF40 - محمد علی شاه 039130
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - EF40 - محمد علی شاه 056223
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 500 دینار 1326 تصویری - EF45 - محمد علی شاه 030277
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - EF45 - محمد علی شاه 044522
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - MS65 - محمد علی شاه 012374
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - VF25 - محمد علی شاه 018149
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - VF30 - محمد علی شاه 015456
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - VF30 - محمد علی شاه 024885
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1326 تصویری - VF35 - محمد علی شاه 047666
اتمام (فعلا موجود نیست)