ربعی

لیست قیمت کلکسیونی و فهرست سکه ربعی مظفرالدین شاه قاجار به همراه تصویر و توضیحات

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) ربعی 

سکه ربعی دوره مظفرالدین شاه قاجار - Iran Qajar one quarter kran (robi) coin

سکه ربعی مظفرالدین شاه قاجار

توضیحات

این سکه در سال 1315 ضرب نشده است.

ویژگی ها

Robi (250 Dinars) Mozaffar ad-Din Shah Qajar
سکه ربعی (250 دینار) مظفرالدین شاه قاجار
Al-Sultan Mozaffar ed-din shah Qajar - Olive and oak leaves - Tehran
السلطان مظفرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
Robi - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crowm - Date
ربعی - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1314 To 1319
از 1314 تا 1319
Silver
نقره
1.15 Grams
1.15 گرم
15.3 mm
15.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • ربعی 1312 ارور تاریخ (قالب اشتباه)
 • نقره
 • 1.15
 • 15.3
 • 2,500,000
 • 3
 • ربعی 1314
 • نقره
 • 1.15
 • 15.3
 • 3,000,000
لیست کامل