:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

500 ریال

 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کتاب


1) 500 ریال نمونه 

 

اسکناس پانصد ریال نمونه محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Specimen
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نمونه
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - Lion and sun - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - شیر و خورشید - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Tomb of Cyrus - Five Hundred Rials
بانک ملی ایران - آرامگاه کوروش - پانصد ریال
1325
1325
-
-
-
-
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 500 ریال سری یک 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری یک
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Palace of Darius in Susa - Five Hundred Rials
بانک ملی ایران - کاخ داریوش ، تخت جمشید - پانصد ریال
1325
1325
-
-
180*103 mm
180x103 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 500 ریال سری سوم (مینیاتور) 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال مینیاتور محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Miniature
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مینیاتور
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Miniature painting, Chehel-sotoun, Isfahan - Five Hundred Rials
بانک ملی ایران - تابلوی مینیاتور ، چهلستون اصفهان - پانصد ریال
1327
1327
-
-
161x77 mm
161x77 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیمرخ محمد رضا شاه (تیپ 3 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 500 ریال کرواتی 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال جام مارلیک سری یکم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Marlik golden cup - Series I
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - جام مارلیک سری یکم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Marlik golden cup design - Five Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - نقش جام مارلیک - پانصد ریال
1341 - 1343
1341 - 1343
-
-
170x78 mm
170x78 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیمرخ محمد رضا شاه (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 500 ریال بدون تاریخ
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 500,000

5) 500 ریال یقه نظامی 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال جام مارلیک سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Marlik golden cup - Series II
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - جام مارلیک سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Marlik golden cup design - Five Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - نقش جام مارلیک - پانصد ریال
-
-
-
-
160x77 mm
160x77 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیمرخ محمد رضا شاه (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 500 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 100,000
 • 3
 • 500 ریال
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 100,000
لیست کامل

6) 500 ریال سری آخر 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال جام مارلیک سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Marlik golden cup - Series III
اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه پهلوی - جام مارلیک سری سوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Five Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پانصد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Marlik golden cup design - Five Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - نقش جام مارلیک - پانصد ریال
1354 - 1355
1354 - 1355
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیمرخ محمد رضا شاه (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 500 ریال
 • انصاری - مهران
 • -
 • 15,000
 • 3
 • 500 ریال
 • یگانه - مهران
 • -
 • 25,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.