:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

500 دینار

سکه 500 دینار احمد شاه قاجار

 • سکه 500 دینار خطی
 • سکه 500 دینار تصویری

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 500 دینار خطی 

سکه 500 دینار احمد شاه قاجار - Iran Qajar 500 dinars coin

سکه ۵۰۰ دینار خطی احمد شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Dinars Ahmad Shah Qajar - Cross
سکه 500 دینار احمد شاه قاجار - خطی
Al-Sultan Sultan Ahmad Shah Qajar - Olive and oak Wreath - Tehran
السلطان سلطان احمد شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
500 Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
500 دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1327 To 1330
از 1327 تا 1330
Silver
نقره
2.3 Grams
2.3 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 دینار 1328 خطی
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 700,000
 • 3
 • 500 دینار 1329 خطی
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 900,000
لیست کامل

2) 500 دینار تصویری 

سکه 500 دینار احمد شاه قاجار - Iran Qajar 500 dinars coin

سکه ۵۰۰ دینار تصویری احمد شاه قاجار

توضیحات

این سکه در سال های 1337 ، 1338 ، 1341 و 1342 ضرب نشده است.

ویژگی ها

500 Dinars Ahmad Shah Qajar - Bust
سکه 500 دینار احمد شاه قاجار - تصویری
Al-Sultan Ahmad Shah Qajar Shahanshah Iran - Half-Length of shah - Olive and oak Wreath - Date
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران - تصویر احمد شاه - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Five hundred Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پانصد دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1343
از 1331 تا 1343
Silver
نقره
2.3 Grams
2.3 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 500 دینار 1332 تصویری
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 400,000
 • 3
 • 500 دینار 1332 تصویری (دو تاریخ)
 • نقره
 • 2.3
 • 18.2
 • 900,000
لیست کامل

محصولات دسته: 500 دینار


سکه 500 دینار 1327 خطی - EF40 - احمد شاه 012431
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - EF40 - احمد شاه 025255
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - VF25 - احمد شاه 015863
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - VF30 - احمد شاه 015864
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - VF30 - احمد شاه 025256
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - VF30 - احمد شاه 039131
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - VF35 - احمد شاه 015865
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1327 خطی - احمد شاه 003788
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - EF45 - احمد شاه 022042
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - VF25 - احمد شاه 015866
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - VF25 - احمد شاه 022043
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - VF35 - احمد شاه 012433
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - VF35 - احمد شاه 020170
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1328 خطی - احمد شاه 003791
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1329 خطی - AU58 - احمد شاه 022045
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1329 خطی - EF40 - احمد شاه 012434
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1329 خطی - MS61 - احمد شاه 015868
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1329 خطی - MS61 - احمد شاه 022044
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 500 دینار 1329 خطی - VF30 - احمد شاه 020171
اتمام (فعلا موجود نیست)