دو تومان

مشخصات و لیست قیمت پیشنهادی کلکسیونی سکه طلا دو تومان ناصرالدین شاه قاجار

 • سکه 2 تومان - امام رضا (ع) - خطی
 • سکه 2 تومان - امام رضا (ع) - تصویری
 • سکه 2 تومان - خطی
 • سکه 2 تومان - تصویری
 • سکه 2 تومان - سفر فرنگ
 • سکه 2 تومان روئسای بانک

 

یک تومان - one toman یک تومان
ده تومان - 10 toman ده تومان

کاتالوگ


1) دو تومان امام رضا (ع) خطی 

سکه دو تومان امام رضا (ع) خطی ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان امام رضا (ع) خطی ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

تلگراف امین الملک به موسی حاجی علی اصغر: به لزوم تحقیق و ارائه گزارش پیرامون معدن طلا واقع در خراسان و ارسال سنگ نمونه به تهران جهت انجام تحقیقات اشاره می شود - تاریخ سند 1295 ه ق - شناسه سند 295/6793 آرشیو اسناد ملی

ویژگی ها

اول نمونه طلای معدن خراسانست که در ضرابخانه دولتی سکه شد - برگ زیتون و بلوط - طهران
السلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیه و الثنا - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1295
طلا با عیار 900
5.7 گرم
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان 1295
 • 5.7
 • 22

2) دو تومان امام رضا (ع) تصویری 

سکه دو تومان امام رضا (ع) تصویری ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان امام رضا (ع) تصویری ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - مبلغ
السلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیه و الثنا - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1295
طلا با عیار 900
5.7 گرم
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان امام رضا (ع) 1295
 • 5.7
 • 22
 • 2
 • دو تومان امام رضا (ع) 1295 بدون مبلغ
 • 5.7
 • 22

3) دو تومان خطی 

سکه دو تومان خطی ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان خطی ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

در سال 1281 سری سکه های ماشینی نمونه در فرانسه طراحی و ضرب گردید. در میان سکه های ضرب شده سکه دو تومان نیز دیده شده است. مطمئنا سکه یک تومان و شاید نیم و ربع تومان همراه این سکه ها طراحی و ضرب شده باشند، اما تصویر و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد.

ویژگی ها

السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - مبلغ - تاریخ
1311 - 1281
طلا با عیار 900
2.85 گرم
19 - 22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان 1281 نمونه
 • -
 • 22
 • 2
 • دو تومان 311 و 1310 دو تاریخ
 • 2.85
 • 19

4) دو تومان تصویری 

سکه دو تومان تصویری ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان تصویری ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

در سال 1296 سکه دو تومان جدید طراحی و ضرب گردید. در قسمت روی سکه (جلوس سلطنت سنه) به اشتباه تاریخ 1263 درج شده است. در سال های بعد این اشتباه اصلاح گردید.

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس سلطنت سنه 1264 - ضرب ایران سنه (تاریخ) - مبلغ
السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
1299 - 1296
طلا با عیار 900
5.7 گرم
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان 1296
 • 5.7
 • 22
 • 2
 • دو تومان 1297 زیر تصویر فلش
 • 5.7
 • 22
 • 3
 • دو تومان 1297 زیر تصویر ستاره
 • 5.7
 • 22
لیست کامل

5) دو تومان سفر فرنگ 

سکه دو تومان سفر فرنگ ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان سفر فرنگ ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

دو تومان سفر فرنگ در سال 1307 به مناسبت ورود شاه از سفر اروپا ضرب شد و بین درباریان و اشخاص خاص توزیع گردید. در ضرب این سکه از قالب روی سکه 1299 استفاده شده است اما تاریخ آن را حذف نکرده اند.

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس سلطنت سنه 1264 - ضرب ایران - سنه (تاریخ)
بجشن مقدم شاهنشاهی از سفر فرنگ - برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - تاریخ
1307
طلا با عیار 900
5.7 گرم
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان سفر فرنگ 1307
 • 5.7
 • 22

6) دو تومان روسای بانک 

سکه دو تومان روئسای بانک ناصرالدین شاه قاجار

سکه دو تومان روئسای بانک ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

همانطور که از نوشته های روی سکه مشخص است، هدف از ضرب آن یادبود برای ضیافت روئسای بانک شاهنشاهی بود. این ضیافت توسط حاج محمد حسن امین الضرب تدارک دیده شد. ایشان دستور طراحی و ضرب این سکه را به ضرابخانه دولتی تهران داده است. بدون تردید هدف از ضرب این سکه، اهدای آن به میهمانان این ضیافت بوده است.

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس سلطنت سنه 1264 - ضرب ایران - سنه (تاریخ) - مبلغ
بیادگار ضیافت روئسای بانک یازدهم شوال سنه 1308 در ضرابخانه مبارکه ضرب شد - برگ زیتون
1308
طلا با عیار 900
5.7 گرم
22 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • دو تومان رئسای بانک
 • 5.7
 • 22
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.