:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

5000 دینار

سکه 5000 دینار رضا شاه پهلوی

 • سکه 5000 دینار رایج مملکت
 • سکه 5000 دینار عنوان
 • سکه 5000 دینار تصویری

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5000 دینار رایج 

سکه ۵۰۰۰ دینار رایج رضا شاه پهلوی

سکه ۵۰۰۰ دینار رایج مملکت رضا شاه پهلوی

توضیحات

در ضرب سکه 1305 (تاریخ زیر برگ زیتون) ، به اشتباه از قالب پشت سکه خطی و از قالب روی سکه رایج رضا شاه استفاده شده است.

ویژگی ها

5000 Dinars Reza Shah Pahlavi - Iran Circle
سکه 5000 دینار رضا شاه پهلوی - رایج مملکت ایران
Five Thousand Dinars - Iran Circle - Olive and oak Wreath - Tehran
پنج هزار دینار - رایج مملکت ایران - برگ زیتون و بلوط - طهران
Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1304,1305
1304 و 1305
Silver
نقره
23 Grams
23 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5000 دینار 1305 رایج
 • نقره
 • 23
 • 36
 • 3,200,000
 • 3
 • 5000 دینار 1305 رایج (تاریخ زیر برگ زیتون)
 • نقره
 • 23
 • 36
 • -
لیست کامل

2) 5000 دینار خطی 

سکه 5000 دینار عنوان رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5000 dinars coin

سکه ۵۰۰۰ دینار عنوان رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Dinars Reza Shah Pahlavi - Cross
سکه 5000 دینار رضا شاه پهلوی - خطی
reza shah pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Tehran
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - طهران
Five Thousand Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
پنج هزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1305,1306
1305 و 1306
Silver
نقره
23 Grams
23 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5000 دینار 1306 خطی
 • نقره
 • 23
 • 36
 • 1,750,000

3) 5000 دینار تصویری 

سکه 5000 دینار تصویری دوره رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5000 dinars coin

سکه ۵۰۰۰ دینار تصویری رضا شاه پهلوی

توضیحات

سکه 5000 دینار تصویری در سال 1306 به غیر از ضرابخانه ایران ، در ضرابخانه هیتون بیرمنگام انگلستان و ضرابخانه لنینگراد روسیه طراحی و ضرب گردیده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سکه های ضرب هیتون با حرف H و سکه های ضرب لنینگراد با حرف L نشانه گذاری شده اند. سکه هایی که حروف اختصاری زیر را ندارند ضرب تهران می باشند.

ضرابخانه هیتون و پسران (Heaton and Sons Mint)

در سال 1794 رالف هیتون همزمان با انقلاب صنعتی اروپا کسب و کار خانوادگی خود را به صورت یک شرکت در شهر بیرمنگام تاسیس نمود. در تاریخ 22 مارس 1889 این شرکت به «ضرابخانه بیرمنگام با مسئولیت محدود» (Birmingham Mint CO,Ltd) تغییر نام یافت. و سالها برای ضرابخانه سلطنتی انگلستان، استرالیا و همچنین کشورهای مختلف مانند شیلی ، ایران و ... سکه ضرب نمود. این شرکت از حروف اختصاری مختلفی به عنوان نشان بر روی سکه ها استفاده کرده است که از جمله آنها می توان به حرف بزرگ «H» نام برد. 

ضرابخانه لنینگراد (ضرابخانه سن پترزبورگ) (Leningrad Mint) (Saint Petersburg Mint)

یکی از قدیمی ترین و بزرگترین ضرابخانه های جهان در سال 1724 توسط «پتر کبیر» در سن پترزبورگ روسیه تاسیس گردید. این شرکت از سال 1924 تا 1991 همزمان با تغییر نام شهر به مدت 67 سال ضرابخانه لنینگراد نام داشت و کلیه سکه های ضرب شده صادراتی خود را با حرف بزرگ « L » نشان می گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این شرکت دوباره به ضرابخانه سن پترزبورگ تغییر نام یافت و در حال حاضر یکی از زیر مجموعه های شرکت دولتی گزنیاک (Goznak) می باشد.

ویژگی ها

5000 Dinars Reza Shah Pahlavi - Bust
سکه 5000 دینار رضا شاه پهلوی - تصویری
Pahlavi Shahanshah Iran - Half-Length of shah - Jolous Homayouni Coin azar 1304 - Olive and oak Wreath - Date
پهلوی شاهنشاه ایران - تصویر رضا شاه - جلوس آذر 1304 - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Five Thousand Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج هزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1306 To 1308
از 1306 تا 1308
Silver
نقره
23 Grams
23 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5000 دینار 1306T تصویری (6 تاریخ بزرگ)
 • نقره
 • 23
 • 36
 • 900,000
 • 3
 • 5000 دینار 1306H تصویری
 • نقره
 • 23
 • 36
 • 600,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU50 - رضا شاه 010175
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU50 - رضا شاه 016609
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU50 - رضا شاه 027008
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU55 - رضا شاه 013021
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU55 - رضا شاه 013964
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU55 - رضا شاه 015228
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU55 - رضا شاه 032138
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 005147
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 012958
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 013020
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 013965
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 015227
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 019458
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 019459
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 027007
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 032139
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - AU58 - رضا شاه 032140
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF - رضا شاه 002501
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF - رضا شاه 002502
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF40 - رضا شاه 005145
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF40 - رضا شاه 012957
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF40 - رضا شاه 013023
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF40 - رضا شاه 013967
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5000 دینار 1304 رایج - EF40 - رضا شاه 015231
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.