5000 ریال

 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

 • اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی
 • اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی ، پالایشگاه تهران
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یکم
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، گل و مرغ
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ماهواره امید
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ظروف سفالی

 

اسکناس 2000 ریال (دو هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران 2000 ریال
اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران 10000 ریال

کاتالوگ


1) 5000 ریال سورشارژی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - surcharge
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - سورشارژی
Overprint on Portrait of Mohammad Reza Shah Pahlavi - Central Bank of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
سورشارژ روی تصویر محمد رضا شاه - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - View of Golestan Palace, by Kamal-ol-molk - Five thousand Rials
بانک مرکزی ایران -  منظره کاخ گلستان - پنج هزار ریال
1358
1358
-
-
165*79 mm
165x79 میلیمتر
Pahlavi 5
پهلوی 5
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • انصاری - مهران
 • -
 • 250,000
 • 3
 • 5000 ریال
 • یگانه - مهران
 • 1358
 • 300,000
لیست کامل

2) 5000 ریال بارگاهی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Shrine
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - بارگاهی
Imam Reza shrine - Central Bank of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
بارگاه امام رضا (ع) - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tehran Oil Refineries - Five thousand Rials
بانک مرکزی ایران - پالایشگاه تهران - پنج هزار ریال
1358
1358
-
-
166*79 mm
166x79 میلیمتر
Lion and Sun (Type 1)
شیر و خورشید (تیپ 1)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال بدون نخ اسکناس
 • اردلان - مولوی
 • 1359
 • 15,000

3) 5000 ریال تظاهراتی نوع یک 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - People Rally (type 1)
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - تظاهراتی نوع یک
People Rally - Central Bank of Iran - Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
طرح تظاهرات - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - BANK MARKAZI IRAN - Fatima Masumeh Shrine - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
Allah (Type 3)
الله (تیپ 3)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 5000 ریال تظاهراتی نوع دوم 

5000 ریال تظاهراتی نوع دوم

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - People Rally (type 2)
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - تظاهراتی نوع دوم
People Rally - Central Bank of Iran - Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
طرح تظاهرات - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - BANK MARKAZI IRAN - Fatima Masumeh Shrine - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
-
-
-
-
-
-
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • ایروانی - نور بخش
 • -
 • 4,000

5) 5000 ریال گل و مرغ 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال گل و مرغ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Rose et rossignol
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - گل و مرغ
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Rose et rossignol - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نقش گل و مرغ - پنج هزار ریال
1372
1372
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • محمدخان - نور بخش
 • 1372
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • نمازی - نور بخش
 • 1372
 • -
لیست کامل

6) 5000 ریال ماهواره امید 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ماهواره امید جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Omid Satellite
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - ماهواره امید
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Omid Satellite - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ماهواره امید - پنج هزار ریال
1388
1388
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

7) 5000 ریال ظروف سفالی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ظروف سفالی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Pottery
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - ظروف سفالی
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Thirteenth century Pottery - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ظروف سفالی قرن هشتم - پنج هزار ریال
1392
1392
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • طیب نیا - سیف
 • 1392
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • کرباسیان - سیف
 • 1392
 • -
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

004508
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012170
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012171
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012172
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005781
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007295
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

013699
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002668
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004509
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007296
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002669
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007300
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.