:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

5000 ریال

 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

 • اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی
 • اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی ، پالایشگاه تهران
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یکم
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، گل و مرغ
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ماهواره امید
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ظروف سفالی

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5000 ریال سورشارژی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - surcharge
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - سورشارژی
Overprint on Portrait of Mohammad Reza Shah Pahlavi - Central Bank of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
سورشارژ روی تصویر محمد رضا شاه - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - View of Golestan Palace, by Kamal-ol-molk - Five thousand Rials
بانک مرکزی ایران -  منظره کاخ گلستان - پنج هزار ریال
1358
1358
-
-
165*79 mm
165x79 میلیمتر
Pahlavi 5
پهلوی 5
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • انصاری - مهران
 • -
 • 250,000
 • 3
 • 5000 ریال
 • یگانه - مهران
 • 1358
 • 300,000
لیست کامل

2) 5000 ریال بارگاهی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Shrine
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - بارگاهی
Imam Reza shrine - Central Bank of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
بارگاه امام رضا (ع) - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tehran Oil Refineries - Five thousand Rials
بانک مرکزی ایران - پالایشگاه تهران - پنج هزار ریال
1358
1358
-
-
166*79 mm
166x79 میلیمتر
Lion and Sun (Type 1)
شیر و خورشید (تیپ 1)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال بدون نخ اسکناس
 • اردلان - مولوی
 • 1359
 • 15,000

3) 5000 ریال تظاهراتی نوع یک 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - People Rally (type 1)
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - تظاهراتی نوع یک
People Rally - Central Bank of Iran - Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
طرح تظاهرات - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - BANK MARKAZI IRAN - Fatima Masumeh Shrine - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
Allah (Type 3)
الله (تیپ 3)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 5000 ریال تظاهراتی نوع دوم 

5000 ریال تظاهراتی نوع دوم

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - People Rally (type 2)
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - تظاهراتی نوع دوم
People Rally - Central Bank of Iran - Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
طرح تظاهرات - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - BANK MARKAZI IRAN - Fatima Masumeh Shrine - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • ایروانی - نور بخش
 • -
 • 4,000

5) 5000 ریال گل و مرغ 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال گل و مرغ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Rose et rossignol
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - گل و مرغ
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Rose et rossignol - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نقش گل و مرغ - پنج هزار ریال
1372
1372
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • محمدخان - نور بخش
 • 1372
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • نمازی - نور بخش
 • 1372
 • -
لیست کامل

6) 5000 ریال ماهواره امید 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ماهواره امید جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Omid Satellite
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - ماهواره امید
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Omid Satellite - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ماهواره امید - پنج هزار ریال
1388
1388
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

7) 5000 ریال ظروف سفالی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ظروف سفالی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Pottery
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - ظروف سفالی
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Thirteenth century Pottery - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ظروف سفالی قرن هشتم - پنج هزار ریال
1392
1392
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • طیب نیا - سیف
 • 1392
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • کرباسیان - سیف
 • 1392
 • -
لیست کامل

محصولات دسته: 5000 ریال


موجودی تعدادی اسکناس 5000 ریال (اردلان - مولوی) - تک - AU55 - جمهوری اسلامی 028088
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.