5 ریال

سکه 5 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 5 ریال نیکل
 • سکه 5 ریال نمونه
 • سکه 5 ریال حافظ

 

سکه 2 ریال جمهوری اسلامی 2 ریال
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 10 ریال

کاتالوگ


1) 5 ریال نیکل 

سکه 5 ریال نیکل جمهوری اسلامی ایران - Iran Islamic Republic 5 rials coin

سکه ۵ ریال نیکل جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
پنج ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
از 1358 تا 1367
ایران
نیکل
4.6 گرم
24.75 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال 1358 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 10,000
 • 3
 • 5 ریال 1358 با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 80,000
 • 4
 • 5 ریال 1359
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 5
 • 5 ریال 1360
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 6
 • 5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 5,000
 • 7
 • 5 ریال 1360 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 40,000
 • 8
 • 5 ریال 1360 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 10,000
 • 9
 • 5 ریال 1360 پولک نادرست
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • -
 • 10
 • 5 ریال 1360 پرسی
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 60,000
 • 11
 • 5 ریال 1361 تاریخ بزرگ 1 کوناه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 12
 • 5 ریال 1361 تاریخ کوچک 1 بلند
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 13
 • 5 ریال 1361 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 40,000
 • 14
 • 5 ریال 1361 جمهوری با ضمه با فاصله
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 10,000
 • 15
 • 5 ریال 1361 جمهوری با ضمه بدون فاصله
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 15,000
 • 16
 • 5 ریال 1361 طلایی
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 50,000
 • 17
 • 5 ریال 1361 پرسی
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 40,000
 • 18
 • 5 ریال 1362
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 19
 • 5 ریال 1362 جمهوری با ضمه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 10,000
 • 20
 • 5 ریال 1363
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 1,500
 • 21
 • 5 ریال 1363 جمهوری با ضمه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 15,000
 • 22
 • 5 ریال 1364
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 23
 • 5 ریال 1365 تاریخ ریز
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 24
 • 5 ریال 1365 تاریخ بزرگ
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 25
 • 5 ریال 1366
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 26
 • 5 ریال 1366 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 10,000
 • 27
 • 5 ریال 1367
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 500
 • 28
 • 5 ریال 1367 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 24.75
 • 5,000

2) 5 ریال نمونه (لانه زنبوری) 

سکه 5 ریال نمونه جمهوری اسلامی ایران - Iran Islamic Republic 5 rials Specimen coin

سکه ۵ ریال نمونه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

در سال 1367 ضرب سکه های 5 ریال جمهوری اسلامی متوقف شد، در سال 1370 ضرابخانه نمونه ای جدید ضرب کرد اما مورد تایید واقع نشد. این نمونه به لانه زنبوری نیز مشهور است. در سال 1371 طرح جدید جایگزین این سکه نمونه گردید. و سکه 5 ریال آرامگاه حافظ به تولید انبوه رسید.

ویژگی ها

5 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
طرحی شبیه به لانه زنبور
1370
ایران
نیکل
3 گرم
21 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 5 ریال حافظ 

سکه 5 ریال آرامگاه حافظ جمهوری اسلامی ایران - Iran Islamic Republic 5 rials Hafiz Tomb coin

سکه ۵ ریال حافظ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
آرامگاه حافظ
از 1371 تا 1378
ایران
برنز
2 گرم
19.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال حافظ 1372
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 200
 • 3
 • 5 ریال حافظ 1373
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 200
 • 4
 • 5 ریال حافظ 1374
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 200
 • 5
 • 5 ریال حافظ 1375
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 1,500
 • 6
 • 5 ریال حافظ 1376
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 200
 • 7
 • 5 ریال حافظ 1377
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 500
 • 8
 • 5 ریال حافظ 1378
 • برنز
 • 2
 • 19.2
 • 200

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000466
 
80,000 تومان
002333
 
3,000 تومان
000468
 
3,000 تومان
000469
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002335
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002334
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000474
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002336
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002337
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002338
 
3,000 تومان
000470
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002340
 
10,000 تومان
000472
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002341
 
3,500 تومان
000473
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000475
 
3,500 تومان
000477
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000478
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002343
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000487
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000488
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000489
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000492
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000493
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000494
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000495
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000496
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf