یک تومان

مشخصات و قیمت پیشنهادی کلکسیونی برای سکه طلا یک تومان ناصرالدین شاه قاجار

 • سکه یک تومان خسرو رعای صاحبقران
 • سکه یک تومان خطی
 • سکه یک تومان تصویری
 • سکه یک تومان سفر فرنگ
 • سکه یک تومان تصویر متفاوت
 • سکه یک تومان صاحبقران

 

پنجهزار دینار - 5000 dinars gold پنجهزار دینار
دو تومان - two toman دو تومان

کاتالوگ


1) یک تومان خسرو غازی صاحبقران 

one toman 1293 naser eddin shah gold coin - سکه طلا 1 تومان خسرو رعای ناصرالدین شاه قاجار

سکه یک تومان خسرو غازی صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

یک تومان 1293، نخستین سکه ی طلای ماشینی ایران است که به مناسبت سی امین سال شاهنشاهی ناصرالدین شاه ضرب گردید. طراح سکه فرانز پشان آن را بر اساس وزن استاندارد سکه های یک تومان چکشی 3.44 گرم ضرب کرده است. روی سکه عبارت (خسرو غازی صاحبقران ناصرالدین شاه) درج شده است، ممکن است (خسرو غازی) همان (خسرو رعای) باشد.

ویژگی ها

خسرو غازی صاحبقران ناصرالدین شاه - برگ زیتون و بلوط - طهران
برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - تاریخ
1293
طلا با عیار 900
3.44 گرم
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)

2) یک تومان خطی 

one toman naser eddin shah gold coin - سکه طلا 1 تومان 1312 ناصرالدین شاه قاجار

سکه یک تومان خطی ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

سکه یک تومان نخستین بار در سال 1281 توسط موسیو داوس فرانسوی طراحی و به صورت آزمایشی ضرب گردید. متاسفانه تصویر و مشخصات آن در اختیار ما نبوده است. در سال 1294 نمونه ی دیگری توسط موسیو پشان اتریشی، در تعداد اندکی ضرب گردید. در سال 1312 نیز یک تومان ضرب شده، که به اشتباه روی آن تاریخ 1321 درج شده است. نکته دیگر وزن سکه ها می باشد که با استاندارد سکه ی یک تومان تفاوت زیادی دارد. ممکن است سکه های مورد نظر به اشتباه و یا به منظور خاصی با این وزن ها ضرب شده باشند. در این خصوص نیاز به اسناد مرتبط می باشد که در دسترس نبوده تا به آن استناد شود.

ویژگی ها

السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - مبلغ - تاریخ
1312 - 1294
طلا با عیار 900
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • یک تومان 1294
 • 2.8
 • 22
 • -
 • 3
 • یک تومان 1321 (1312) ارور در تاریخ
 • 1.42
 • 17
 • 10,000,000
لیست کامل

3) یک تومان تصویری 

one toman naser eddin shah gold coin - سکه طلا 1 تومان تصویری ناصرالدین شاه قاجار

سکه یک تومان تصویری ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

این سکه در سال 1302 ضرب نشده است. در سالهای 1311، 1312 و 1313 از قالب پشت سکه با تاریخ 1310 استفاده شده که مطمئنا این اتفاق به اشتباه رخ داده است.

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس سلطنت سنه 1264 - ضرب ایران سنه (تاریخ)
السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
1313 - 1297
طلا با عیار 900
2.85 گرم
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • یک تومان 1297 بدون جلوس تاریخ ضخیم
 • 2.85
 • 19
 • 5,000,000
 • 3
 • یک تومان 1297
 • 2.85
 • 19
 • 3,000,000
لیست کامل

4) یک تومان سفر فرنگ 

one toman visit europe naser eddin shah gold coin - سکه طلا 1 تومان سفر فرنگ ناصرالدین شاه قاجار

سکه یک تومان سفر فرنگ ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

یک تومان سفر فرنگ در سال 1307 به مناسبت ورود شاه به ایران از سومین سفر اروپای او ضرب شد و بین درباریان و اشخاص خاص توزیع شد. تعداد کمی از این سکه ها به اشتباه با قالب روی سکه 1306 ضرب شده است، که بسیار نایاب است.

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس سلطنت سنه 1264 - ضرب ایران سنه (تاریخ)
بجشن مقدم شاهنشاهی از سفر فرنگ - برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - تاریخ
1307
طلا با عیار 900
2.85 گرم
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • یک تومان سفر فرنگ 1307
 • 2.85
 • 19
 • 2
 • یک تومان سفر فرنگ 1307 و 1306 دو تاریخ
 • 2.85
 • 19

5) یک تومان تصویر متفاوت 

یک تومان تصویری متفاوت - One Toman Bust Class 2

سکه یک تومان تصویر متفاوت ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس 1264 - ضرب (تاریخ)
السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
1311 - 1310
طلا با عیار 900
2.85 گرم
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: دی 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 1
 • یک تومان 1310
 • 2.85
 • 19
 • 2
 • یک تومان 1310 دو تاریخ
 • 2.85
 • 19
 • 3
 • یک تومان 1311
 • 2.85
 • 19
لیست کامل

6) یک تومان صاحبقران 

one toman naser eddin shah gold coin - سکه طلا 1 تومان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

سکه یک تومان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر ناصرالدین شاه - جلوس 1264 - ضرب (تاریخ)
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - تاج - طهران
1311 - 1310
طلا با عیار 900
2.85 گرم
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • یک تومان صاحبقران 131 گرفتگی قالب
 • 2.85
 • 19
 • 8,000,000
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.