چراغ مطالعه

«چراغ مطالعه » وسیله ای برای ایجاد روشنایی می باشد. هنگامی که برای انجام کاری در موقعیت خاص ، نور کافی نیست چراغ مطالعه وسیله ای مناسب برای نوردهی بیشتر به کار و حتی محیط می باشد. از این وسیله در کارگاه های آموزشی برای انجام کارهای ظریف هنری و همچنین مطالعه بسیار استفاده می شود. چراغ مطالعه قدیمی و آنتیک گردآوری و تهیه : گروه کارشناسی ایران آنتیک www.iranantiq.com منبع ايران آنتيک / www.iranantiq.com ادامه

«چراغ مطالعه » وسیله ای برای ایجاد روشنایی می باشد. هنگامی که برای انجام کاری در موقعیت خاص ، نور کافی نیست چراغ مطالعه وسیله ای مناسب برای نوردهی بیشتر به کار و حتی محیط می باشد.
از این وسیله در کارگاه های آموزشی برای انجام کارهای ظریف هنری و همچنین مطالعه بسیار استفاده می شود.


چراغ مطالعه قدیمی و آنتیک

چراغ مطالعه قدیمی و آنتیک


گردآوری و تهیه :

گروه کارشناسی ایران آنتیک

www.iranantiq.com


منبع

ايران آنتيک / www.iranantiq.com

نظر کاربران

هنوز نظری ثبت نشده...