یک پهلوی

مشخصات و قیمت پیشنهادی کلکسیونی برای سکه طلا یک پهلوی دوره رضا شاه پهلوی

 • سکه طلا 1 پهلوی خطی (عنوان) رضا شاه
 • سکه طلا 1 پهلوی تصویری رضا شاه
 • سکه طلا 1 پهلوی کلاه بزرگ رضا شاه

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) یک پهلوی خطی 

سکه یک پهلوی خطی رضا شاه پهلوی - one pahlavi title reza shah

سکه یک پهلوی خطی رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Pahlavi Reza Shah Pahlavi (Cross)
سکه یک پهلوی خطی رضا شاه پهلوی
King Reza Pahlavi, the emperor of Iran - Olive & Oak Wreath - Crown
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج
Olive & Oak wreath - One Pahlavi - Crown - Date - Lion & Sun
برگ زیتون و بلوط - یک پهلوی - تاج - تاریخ - شیر و خورشید
1305
1305
Gold 900
طلا با عیار 900
1.9 Grams
1.9 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1403
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 1
 • یک پهلوی 1305
 • 1.9
 • 18

2) یک پهلوی تصویری 

سکه یک پهلوی تصویری رضا شاه پهلوی - one pahlavi 1306

سکه یک پهلوی تصویری رضا شاه پهلوی

توضیحات

سکه یک پهلوی با تاریخ 1308 دیده نشده است.

ویژگی ها

1 Pahlavi Reza Shah Pahlavi (Bust)
سکه یک پهلوی تصویری رضا شاه پهلوی
Pahlavi, the emperor of Iran - Bust of Reza Shah - Year of Reign 1304 - Olive & Oak Wreath - Date
پهلوی شاهنشاه ایران - تصویر رضا شاه - جلوس آذر 1304 - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Olive & Oak wreath - One Pahlavi - Crown
برگ زیتون و بلوط - یک پهلوی - تاج
1306 - 1307
1306 - 1307
Gold 900
طلا با عیار 900
1.9 Grams
1.9 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1403
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 1
 • یک پهلوی 1306
 • 1.9
 • 18
 • 2
 • یک پهلوی 1307
 • 1.9
 • 18

3) یک پهلوی تصویری (کلاه بزرگ) 

سکه یک پهلوی تصویری (کلاه بزرگ) رضا شاه پهلوی - one pahlavi 1310

سکه یک پهلوی تصویری (کلاه بزرگ) رضا شاه پهلوی

توضیحات

شیرها، در دو سکه ی شیر کوچک و شیر بزرگ، از نظر طراحی و اندازه با هم تفاوت دارند.

ویژگی ها

1 Pahlavi Reza Shah Pahlavi (Bust) - Large Hat
سکه یک پهلوی تصویری (کلاه بزرگ) رضا شاه پهلوی
King Reza Pahlavi, the emperor of Iran - Bust of Reza Shah
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - تصویر رضا شاه
Olive & Oak wreath - Lion & Sun - One Pahlavi - Crown - Date
برگ زیتون و بلوط - شیر و خورشید - یک پهلوی - تاج - تاریخ
1310
1310
Gold 900
طلا با عیار 900
8.13 Grams
8.13 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1403
ردیف
عنوان سکه
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 1
 • یک پهلوی 1310 شیر کوچک
 • 8.13
 • 22
 • 2
 • یک پهلوی 1310 شیر بزرگ
 • 8.13
 • 22

محصولات دسته: یک پهلوی


سکه طلا یک پهلوی 1306 تصویری - AU - رضا شاه 045005
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه طلا یک پهلوی 1306 تصویری - MS61 - رضا شاه 046719
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه طلا یک پهلوی 1307 تصویری - AU55 - رضا شاه 038926
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه طلا یک پهلوی 1307 تصویری - MS61 - رضا شاه 015943
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه طلا یک پهلوی 1310 - AU58 - رضا شاه 009060
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه طلا یک پهلوی 1310 - MS63 - رضا شاه 031303
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 تصویری - EF45 - رضا شاه 006378
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 خطی - AU55 - رضا شاه 005487
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 خطی - AU58 - رضا شاه 006377
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 خطی - AU58 - رضا شاه 054139
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 خطی - MS63 - رضا شاه 009059
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1305 خطی - MS64 - رضا شاه 030275
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - AU58 - رضا شاه 009058
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - AU58 - رضا شاه 023603
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - AU58 - رضا شاه 030947
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - AU58 - رضا شاه تخفیف 3% 042166
30,000,000 تومان 29,000,000 تومان
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - MS60 - رضا شاه 025799
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1306 تصویری - MS61 - رضا شاه 036150
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک پهلوی 1307 تصویری - MS61 - رضا شاه 023604
اتمام (فعلا موجود نیست)