250 ریال

سکه 250 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 250 ریال دو تکه
 • سکه 250 ریال نیکل
 • سکه 250 ریال برنز
 • سکه 250 ریال مدرسه فیضیه

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 250 ریال دو تکه 

سکه 250 ریال دو تکه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 250 rials Coin

سکه ۲۵۰ ریال دو تکه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

250 Rials Islamic republic of Iran - Bi-Metal
سکه 250 ریال جمهوری اسلامی ایران - دو تکه
250 Rials - Islamic republic of Iran - Olive Wreath - Date
250 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون - تاریخ
Olive Wreath - pomegranate flower
برگ زیتون - گل انار
1372 To 1382
از 1372 تا 1382
Bi-Metalic Nickel center in Bronze ring
تکه داخلی نیکل - تکه خارجی برنز
10.6 Grams
10.6 گرم
28.2 mm
28.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 250 ریال 1373
 • برنز - نیکل
 • 10.7
 • 28.25
 • ارزش فلز
 • 3
 • 250 ریال 1374
 • برنز - نیکل
 • 10.7
 • 28.25
 • ارزش فلز
لیست کامل

2) 250 ریال نیکل 

سکه 250 ریال نیکل جمهوری اسلامی ایران - IR iran 250 rials Coin

سکه ۲۵۰ ریال نیکل جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

250 Rials Islamic republic of Iran - Nickel
سکه 250ریال جمهوری اسلامی ایران - نیکل
250 Rials - Islamic republic of Iran - Olive Wreath - Date
250 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون - تاریخ
Olive Wreath - pomegranate flower
برگ زیتون - گل انار
1383 To 1385
از 1383 تا 1385
Nickel
نیکل
5.5 Grams
5.5 گرم
24.25 mm
24.25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 250 ریال 1384
 • نیکل
 • 5.5
 • 24.25
 • ارزش فلز
 • 3
 • 250 ریال 1385
 • نیکل
 • 5.5
 • 24.25
 • ارزش فلز
لیست کامل

3) 250 ریال برنز 

سکه 250 ریال برنز جمهوری اسلامی ایران - IR iran 250 rials Coin

سکه ۲۵۰ ریال برنز جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

250 Rials Islamic republic of Iran - Bronze
سکه 250ریال جمهوری اسلامی ایران - برنز
250 Rials - Islamic republic of Iran - Olive Wreath - Date
250 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون - تاریخ
Olive Wreath - pomegranate flower
برگ زیتون - گل انار
1386
1386
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 250 ریال مدرسه فیضیه 

سکه 250 ریال مدرسه فیضیه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 250 rials Coin

سکه ۲۵۰ ریال فیضیه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

250 Rials Islamic republic of Iran - Feizieh school
سکه 250ریال جمهوری اسلامی ایران - مدرسه فیضیه
250 Rials - Islamic republic of Iran - Wheat - Date
250 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خوشه گندم - تاریخ
Feizieh school picture - Feizieh school
مدرسه فیضیه - تصویر مدرسه فیضیه
1387 To 1390
از 1387 تا 1390
Bronze
برنز
2.8 Grams
2.8 گرم
18.8 mm
18.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 250 ریال 1388
 • برنز
 • 2.8
 • 18.8
 • ارزش فلز
 • 3
 • 250 ریال 1389
 • برنز
 • 2.8
 • 18.8
 • ارزش فلز
لیست کامل

محصولات دسته: 250 ریال


سکه 250 ریال 1372 - AU55 - جمهوری اسلامی 049271
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1372 - AU58 - جمهوری اسلامی 017493
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1372 - AU58 - جمهوری اسلامی 017495
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1372 - AU58 - جمهوری اسلامی 022484
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1372 - MS61 - جمهوری اسلامی 010242
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1372 - MS61 - جمهوری اسلامی 049269
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1372 - MS62 - جمهوری اسلامی 022485
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1372 - MS62 - جمهوری اسلامی 032844
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1372 - MS63 - جمهوری اسلامی 017494
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1373 - MS61 - جمهوری اسلامی 017497
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1373 - MS61 - جمهوری اسلامی 022486
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1373 - MS62 - جمهوری اسلامی 010244
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1373 - MS63 - جمهوری اسلامی 010243
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1373 - MS63 - جمهوری اسلامی 017496
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1373 - MS64 - جمهوری اسلامی 022487
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1374 - AU58 - جمهوری اسلامی 020237
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1374 - AU58 - جمهوری اسلامی 052683
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1374 - MS61 - جمهوری اسلامی 020236
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1374 - MS62 - جمهوری اسلامی 022488
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 250 ریال 1374 - MS63 - جمهوری اسلامی 010245
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 250 ریال 1374 - MS63 - جمهوری اسلامی 022489
اتمام (فعلا موجود نیست)