:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس ، مدال و تمبرینه در تاریخ 5 تیر ماه 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

10 ریال

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 10 ریال جمهوری
 • سکه 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب
 • سکه 10 ریالی قدس (بزرگ)
 • سکه 10 ریالی قدس (کوچک)
 • سکه 10 ریالی فردوسی

 

 

کتاب


1) 10 ریال جمهوری 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
10 Rials - Olive and oak leaves - date
10 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
ده ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.7 mm
27.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: 
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 (صفر مبلغ بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1359 (نوشته پشت باز)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 5,000
لیست کامل

2) 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 

سکه 10 ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - First Anniversary Revolation
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - یادبود اولین سالگرد انقلاب
10 Rials - Islamic republic of Iran - Flowers
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل
Ten Rials - Commemoration of the First anniversary of the revolution - Tulips - 1358, Bahman 22
ده ریال - به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی - گل لاله - 22 بهمن 1358
1358
1358
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: 
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (کنگره دور بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
 • 3
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (پرسی)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 100,000
لیست کامل

3) 10 ریال قدس (بزرگ) 

سکه 10 ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Quds nickle coin

سکه ۱۰ ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (large)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (بزرگ)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - To commemorate International Day of Jerusalem - AH,SH Date - Oh Muslims, Unite Unite
10 ریال - مسجدالاقصی - بمناسبت روز جهانی قدس - تاریخ خورشیدی و قمری - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba - 1982 AD
10 Rials - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - تاریخ میلادی 1982 - OH MOSLEMS, UNITE!UNITE!
1361
1361
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: 
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 2)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
 • 3
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 3) - کنگره دور کامل
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
لیست کامل

4) 10 ریال قدس (کوچک) 

سکه 10 ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle Quds coin

سکه ۱۰ ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (small)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (کوچک)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - Oh Muslims, Unite Unite - AH,SH Date
10 ریال - مسجد القصی - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو - تاریخ خورشیدی ، قمری
10 Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba -!OH MOSLEMS, UNITE! UNITE - 1989 AD
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - ای مسلمانان ، متحد شوید ، متحد شوید - 1989
1368
1368
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
21.4 mm
21.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: 
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک (بدون کنگره داخلی)
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 2,000
لیست کامل

5) 10 ریال فردوسی 

سکه 10 ریال آرامگاه فردوسی جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Ferdowsi Tomb coin

سکه ۱۰ ریال فردوسی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Fredowsi Tomb
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - آرامگاه فردوسی
10 Rials - Islamic republic of Iran - Date
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Ferdowsi Tomb picture - Ferdowsi Tomb
تصویر آرامگاه فردوسی - آرامگاه فردوسی
1371 To 1376
از 1371 تا 1376
Nickel
برنز
3 Grams
3 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: 
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1372 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 400
 • 3
 • 10 ریال 1373 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 400
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.