10 ریال

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 10 ریال جمهوری
 • سکه 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب
 • سکه 10 ریالی قدس (بزرگ)
 • سکه 10 ریالی قدس (کوچک)
 • سکه 10 ریالی فردوسی

 

 

سکه 5 ریال جمهوری اسلامی 5 ریال
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی 20 ریال

کاتالوگ


1) 10 ریال جمهوری 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
ده ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
از 1358 تا 1367
ایران
نیکل
7 گرم
27.7 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 صفر مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1359 نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 5,000
 • 4
 • 10 ریال 1359 نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • -
 • 5
 • 10 ریال 1360
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 6
 • 10 ریال 1360 با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 60,000
 • 7
 • 10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 8
 • 10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 9
 • 10 ریال 1361 تاریخ متوسط
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 10
 • 10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 10,000
 • 11
 • 10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 12
 • 10 ریال 1362 نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 10,000
 • 13
 • 10 ریال 1362 نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 14
 • 10 ریال 1363 نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 15
 • 10 ریال 1363 نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 16
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 17
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 100,000
 • 18
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 1,000
 • 19
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 1,000
 • 20
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 1,000
 • 21
 • 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 22
 • 10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت باز
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 1,000
 • 23
 • 10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت بسته
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 24
 • 10 ریال 1365 تاریخ کوچک
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 25
 • 10 ریال 1365 تاریخ متوسط
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 26
 • 10 ریال 1365 تاریخ بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 15,000
 • 27
 • 10 ریال 1366
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 28
 • 10 ریال 1367 تاریخ کوچک
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 20,000
 • 29
 • 10 ریال 1367 تاریخ بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 700
 • 30
 • 10 ریال 1367 تاریخ بزرگ 7 تاریخ نازک
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 20,000

2) 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 

سکه 10 ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - شاخه گل
ده ریال - به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی - گل لاله - 22 بهمن 1358
1358
ایران
نیکل
7 گرم
27.75 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 1358 کنگره دور بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 1,000
 • 3
 • 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 1358 پرسی
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 100,000

3) 10 ریال قدس (بزرگ) 

سکه 10 ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Quds nickle coin

سکه ۱۰ ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - مسجدالاقصی - بمناسبت روز جهانی قدس - تاریخ خورشیدی و قمری - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو
10 Rials - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - تاریخ میلادی 1982 - OH MOSLEMS, UNITE!UNITE!
1361
ایران
نیکل
7 گرم
27.75 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ دوم
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 1,000
 • 3
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ سوم کنگره دور سکه کامل
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
 • 4
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ چهارم
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 2,000
 • 5
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ پنجم
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 2,000
 • 6
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ ششم
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
 • 7
 • 10 ریال قدس 1361 تیپ هفتم
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 1,000

4) 10 ریال قدس (کوچک) 

سکه 10 ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle Quds coin

سکه ۱۰ ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - !OH MOSLEMS, UNITE! UNITE - 1989
10 ریال - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو - مسجد القصی - تاریخ خورشیدی ، قمری
1368
ایران
نیکل
3 گرم
21.4 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال قدس 1368 بدون کنگره داخلی
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 500
 • 3
 • 10 ریال قدس 1368 مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 500

5) 10 ریال فردوسی 

سکه 10 ریال آرامگاه فردوسی جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Ferdowsi Tomb coin

سکه ۱۰ ریال فردوسی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
آرامگاه فردوسی
از 1371 تا 1376
ایران
برنز
3 گرم
21.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال فردوسی 1372
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200
 • 3
 • 10 ریال فردوسی 1373
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200
 • 4
 • 10 ریال فردوسی 1374
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 500
 • 5
 • 10 ریال فردوسی 1372/4 سورشارژ
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 1,000
 • 6
 • 10 ریال فردوسی 1375
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200
 • 7
 • 10 ریال فردوسی 1376
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000482
 
20,000 تومان
000479
 
30,000 تومان
000480
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000481
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000483
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000486
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002345
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002346
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002350
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002351
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002353
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000527
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000526
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000528
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000531
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000529
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000533
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000534
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002344
 
6,000 تومان
000535
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000536
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf