10 ریال

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 10 ریال جمهوری
 • سکه 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب
 • سکه 10 ریالی قدس (بزرگ)
 • سکه 10 ریالی قدس (کوچک)
 • سکه 10 ریالی فردوسی

 

 

کاتالوگ


1) 10 ریال جمهوری 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
10 Rials - Olive and oak leaves - date
10 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
ده ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.7 mm
27.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 (صفر مبلغ بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1359 (نوشته پشت باز)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 5,000
لیست کامل

2) 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 

سکه 10 ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - First Anniversary Revolation
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - یادبود اولین سالگرد انقلاب
10 Rials - Islamic republic of Iran - Flowers
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل
Ten Rials - Commemoration of the First anniversary of the revolution - Tulips - 1358, Bahman 22
ده ریال - به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی - گل لاله - 22 بهمن 1358
1358
1358
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (کنگره دور بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 4,000
 • 3
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (پرسی)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 100,000
لیست کامل

3) 10 ریال قدس (بزرگ) 

سکه 10 ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Quds nickle coin

سکه ۱۰ ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (large)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (بزرگ)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - To commemorate International Day of Jerusalem - AH,SH Date - Oh Muslims, Unite Unite
10 ریال - مسجدالاقصی - بمناسبت روز جهانی قدس - تاریخ خورشیدی و قمری - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba - 1982 AD
10 Rials - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - تاریخ میلادی 1982 - OH MOSLEMS, UNITE!UNITE!
1361
1361
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 2)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 1,000
 • 3
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 3) - کنگره دور کامل
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
لیست کامل

4) 10 ریال قدس (کوچک) 

سکه 10 ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle Quds coin

سکه ۱۰ ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (small)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (کوچک)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - Oh Muslims, Unite Unite - AH,SH Date
10 ریال - مسجد القصی - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو - تاریخ خورشیدی ، قمری
10 Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba -!OH MOSLEMS, UNITE! UNITE - 1989 AD
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - ای مسلمانان ، متحد شوید ، متحد شوید - 1989
1368
1368
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
21.4 mm
21.4 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک (بدون کنگره داخلی)
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 500
 • 3
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک (مبلغ بزرگ)
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 500
لیست کامل

5) 10 ریال فردوسی 

سکه 10 ریال آرامگاه فردوسی جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Ferdowsi Tomb coin

سکه ۱۰ ریال فردوسی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Fredowsi Tomb
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - آرامگاه فردوسی
10 Rials - Islamic republic of Iran - Date
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Fredowsi Tomb picture - Hafez Tomb
تصویر ارامگاه فردوسی - آرامگاه فردوسی
1371 To 1376
از 1371 تا 1376
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1372 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200
 • 3
 • 10 ریال 1373 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • 200
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


گزینه انتخاب شده موجود نیست

25,000 تومان
000479

گزینه انتخاب شده موجود نیست

35,000 تومان
008904

گزینه انتخاب شده موجود نیست

6,000 تومان
008901

گزینه انتخاب شده موجود نیست

3,500 تومان
000482
35,000 تومان
000480

گزینه انتخاب شده موجود نیست

5,000 تومان
008906

گزینه انتخاب شده موجود نیست

5,000 تومان
000481

گزینه انتخاب شده موجود نیست

6,000 تومان
008907

گزینه انتخاب شده موجود نیست

8,000 تومان
008908

گزینه انتخاب شده موجود نیست

7,000 تومان
008910

گزینه انتخاب شده موجود نیست

80,000 تومان
000484

گزینه انتخاب شده موجود نیست

5,000 تومان
000483

گزینه انتخاب شده موجود نیست

8,000 تومان
000485

گزینه انتخاب شده موجود نیست

6,000 تومان
000486

گزینه انتخاب شده موجود نیست

30,000 تومان
010213

گزینه انتخاب شده موجود نیست

25,000 تومان
008911

گزینه انتخاب شده موجود نیست

10,000 تومان
002345

گزینه انتخاب شده موجود نیست

5,000 تومان
002346
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.