:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

ارسال سفارشات 23 اسفند 99

اعلانات بیان دیدگاه

به اطلاع مشتریان گرامی میرساند ؛

ارسال سفارشات پرداخت شده روز چهارشنبه تا شنبه 23 اسفند 1399 ، از روز یکشنبه براساس اولویت ثبت رسیدگی و ارسال خواهند شد.

سفارشات مربوط به مزایده نیز روز یکشنبه ارسال خواهند شد.

 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید