:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

شماره جدید دوفصلنامه سکه های شرقی منتشر شد

کتاب بیان دیدگاه

دوفصلنامه سکه های شرقی منتشر شد؛

ششمین شماره دوفصنامه اختصاصی سکه شناسی با عنوان سکه های شرقی و با موضوعاتی نظیر «کاتالوگ سکه های شاهین گرای ، خان کریمه / و.و.نچوتالیو / سیدمنصور سیدسجادی / و ایگور گراوتس» ، «بررسی سکه های زنان فرمانروا در دوره اسلامی ؛ بخش دوم ، ملکه تامار / فربد منصف» ، «معرفی شاه ناشناخته Y پارسی / صابر کهنسال» ، «القاب شهرها بر سکه ها ؛ بخش دوم / امیر حسین معینی» ، «سکه شوم / احسان احمدی نایینی» ، «ارمن شاهان / شاهن هوسپیان» ، «طراحان سکه ، لوسین ژرژز بازور / سهیل طاهر خانیان زارع» ، «معرفی ضرابخانه ها ، ضرابخانه دنور / سهیل طاهرزاده زارع» ، «سکه شناسان نامی ، عمر دیلر / فربد منصف» و «معرفی کتاب / سکه شناسی شاهان خاراسن و سکه شناسی شاهان زند» به سردبیری امیر حسین معینی به چاپ رسیده است.

با چاپ شماره جدید ، سه سال از انتشار این مجله تخصصی می گذرد و علاقمندان به تهیه این دوفصلنامه می توانند شماره جدید و شماره های پیشین را از فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک تهیه فرمایند.

لینک در سترسی به شماره های مجله

خرید اینترنتی دوفصلنامه سکه های شرقی

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید