آیا مروارید رنگ بندی هم دارد؟

دانستنی ها بیان دیدگاه

آیا میدانید نوعی «مروارید» طبیعی وجود دارد که رنگ بندی دارد به مروارید تاهیتان مشهور است؟

مروارید تاهیتان در رنگ های سیاه ، قهوه ای ، طوسی ، آبی ، سبز ، و طوسی متمایل به بنفش در اندازه های 8 تا 27 میلیمتر و بیشتر در اندازه 8 تا 14 میلیمتر در مجمع الجزایر فرانسوی یافت می شود.

نوع پرورشی مروارید تاهیتان نیز وجود دارد که رنگ بندی بیشتری دارد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید