اولین پیانو چه زمانی وارد ایران شد

دانستنی ها
۱۲۹۵ بازدید بیان دیدگاه
نخستین پیانو

آیا میدانید نخستین پیانو چه زمانی وارد ایران شده است؟

اولین پیانو ایران توسط ناپلئون بناپارت در سال 1806 (1185 شمسی) به فتحعلی شاه قاجار هدیه شد.

این پیانو تنها دارای پنج اکتاو بود و مدت ها در خانه «عضدالدوله» صدراعظم وقت ، نگهداری می شد.

پیانو و نواختن آن در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفت و او در سفری که به اروپا داشت چند دستگاه پیانو کامل خریداری و با خود به ایران آورد.

عکس فوق مربوط به پیانو یادشده نمی باشد و جنبه نمایشی دارد.


تحقیق و گردآوری

گروه ایران آنتیک

www.iranantiq.com

نظر کاربران

avatar ارسال نظر