:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

«مزخرف» چیست؟

دانستنی ها  3 نظر

آیا میدانید بر روی مدال پنجاهمین سال شاهنشاهی ناصرالدین شاه «مزخرف» نوشته شده است؟

معنی کلمه مزخرف؛ آراستن با چیزهای زیبا و فریبنده میباشد. درگذشته پادشاهان را با تمجید و ستایش نام می بردند و سپس درخواست خود را میگفتند. این القاب آنقدر طولانی می شد که پادشاه حوصله اش سر می رفت و می گفت: مزخرف گویی بس است و به اصل موضوع بپرداز...

روی مدال پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه نیز مزخرف نوشته شده است: السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان شاهنشاه ذوالقرنین ناصرالدین شاه قاجار

امروزه عبارت مزخرف گویی برای افرادی که حرف بیهوده می زنند به کار می رود.

نظر کاربران

avatar
۰ لایک
چقدر جالب
avatar
۰ لایک
عالی بود جالب بود
avatar
۰ لایک
به به
خوب بود
avatarنظر خود را ارسال کنید