:: مزایده شماره ۷۱ تاپ لیست :: اینجا ضربه بزنید

درجه بندی کیفیت اسکناس

اسکناس شناسی  10 نظر

درجه بندی کیفیت اسکناس

مقاله زیر برای درجه بندی اسکناس های اورجینال و اصیل میباشد و اسکناس های تقلبی و غیر اصل در مجموعه داری جایی ندارند.

پس در اینجا وقتی گفته میشود بانکی به معنی نو بودن اسکناس است و وقتی گفته میشود غیر بانکی یا تقریبا بانکی، به معنی در دست چرخیدن و کهنه شدن اسکناس است. و ارتباطی به اینکه توسط بانک چاپ شده (اصالت) یا خیر ندارد.

به زبان ساده «اصل» و «تقلبی» واژگان صحیحی هستند که باید جایگزین «بانکی» و «غیر بانکی» شود و نهادینه گردد.

در دنیای مجموعه داری (کلکسیونری) برای درجه بندی کیفیت پول های کاغذی (اسکناس) از مقیاس 70 درجه ای استفاده می شود. این درجه بندی به شرح زیر می باشد :

 

درجه کیفیت UNC70

در درجه بندی UNC70 هیچ شواهدی از لمس شدگی قابل رویت در بزرگنمایی 5 برابر دیده نمی شود. برجستگی های روی اسکناس نیز از بالاترین درجه کیفیت برخوردارند. هیچگونه شکستگی ، موج ، تا خوردگی، سایش روی اسکناس دیده نمی شود. اسکناس در مرکز چاپ شده و کادر آن کاملا برابر می باشد.

کیفیت UNC70

کیفیت UNC70

درجه کیفیت UNC69

برجستگی های روی اسکناس از نظر بصری با کیفیت UNC70 قابل تشخیص نیستند اما کادر آن ممکن است کمی خارج از مرکز به نظر برسد و همانند درجه UNC70 هیچ شواهدی از لمس شدگی و ایراد قابل رویت در آن دیده نمی شود.

کیفیت UNC69

کیفیت UNC69

درجه کیفیت UNC68

کادر اسکناس کمی از مرکز خود خارج چاپ شده و ممکن است اثری از لمس شدگی جزئی بر روی اسکناس وجود داشته باشد.

کیفیت UNC68

کیفیت UNC68

درجه کیفیت UNC67

چاپ اسکناس بیشتر از حد متوسط جابجا گشته و کادر آن کم و زیاد شده است. ممکن است اثری از لمس شدگی جزئی بر روی آن نیز وجود داشته باشد.

کیفیت UNC67

کیفیت UNC67

درجه کیفیت UNC66

جابجایی چاپ و کادر اسکناس نسبت به درجه UNC67 بیشتر است. اثری از لمس شدگی جزئی بر روی آن نیز وجود دارد اما با چشم قابل رویت نیست.

کیفیت UNC66

کیفیت UNC66

درجه کیفیت UNC65

سطح اسکناس آثار لمس شدگی جزئی دارد، این لمس شدگی ها می تواند منجر به لک های بسیار کوچک و نقص های بسیار ریز روی اسکناس شود که نظر شما را خیلی جلب نمی کند. همچنین جابجایی مرکز اسکناس بالاتر از حد متوسط است.

کیفیت UNC65

کیفیت UNC65

درجه کیفیت UNC64

مرکز اسکناس از یک یا دو طرف به کادر نزدیک تر است که در برخی اسکناس ها ممکن آشکار باشد؛ همچنین هیچگونه تاخوردگی در سطح اسکناس نباید وجود داشته باشد. ممکن است چروک و شکستگی در اثر بسته بندی و شمارش اسکناس دیده شود.

کیفیت UNC64

کیفیت UNC64

درجه کیفیت UNC63

خارج از مرکز بودن اسکناس مشهود است (مرکزیتی در اسکناس وجود ندارد) و ممکن است شکستگی‌های کوچک و لک‌های کمی نیز در آن مشاهده شود. گوشه‌های اسکناس ممکن است کمی گرد شده باشد. اما هیچگونه تاخوردگی نباید در سطح اسکناس وجود داشته باشد.

کیفیت UNC63

کیفیت UNC63

درجه کیفیت UNC62

شامل اسکناس هایی می باشد که در گردش قرار نگرفتند اما ممکن است ایرادات و دست خوردگی های جزئی در گوشه آن وجود داشته باشد. با این حال ممکن است شکستگی و موج جزئی در سطح اسکناس وجود داشته باشد. همچنین ممکن است کادر با طرح تداخل داشته باشد.

کیفیت UNC62

کیفیت UNC62

درجه کیفیت UNC61

ممکن است لک یا علائمی مبنی بر لمس شدن وجود داشته باشد. همچنین شکستگی هایی در سطح اسکناس وجود دارد. ممکن است گوشه های اسکناس نیز کمی گرد شده باشد.

کیفیت UNC61

کیفیت UNC61

درجه کیفیت UNC60

اسکناس ممکن است مشکلاتی مانند کدر شدن کاغذ ، لکه های پراکنده و یا محو شدگی داشته باشد. جابجایی مرکز نیز وجود دارد و چروکی در سطح اسکناس وجود دارد. ممکن است شکستگی و موج جزئی در سطح اسکناس نیز وجود داشته باشد.

کیفیت UNC60

کیفیت UNC60

درجه کیفیت AU58

اسکناس ممکن است مشکلاتی مانند کدر شدن کاغذ ، لکه های پراکنده و یا محو شدگی و چروکی در سطح اسکناس داشته باشد. ممکن است شکستگی و موج در سطح اسکناس وجود داشته باشد. اغلب یک تا خوردگی در وسط اسکناس دیده می شود.

کیفیت AU58

کیفیت AU58

درجه کیفیت AU55

سطح اسکناس کدر می باشد، لکه های پراکنده و یا محو شدگی در آن دیده می شود. چروک و یک تا سه مورد تاخوردگی در طول یا گوشه اسکناس دیده می شود. ممکن است شکستگی و موج در سطح اسکناس وجود داشته باشد.

کیفیت AU55

کیفیت AU55

درجه کیفیت AU53

سطح اسکناس کدر می باشد، لکه های پراکنده و یا محو شدگی در آن دیده می شود. چروک و یک تاخوردگی عمودی و یک تاخوردگی افقی در اسکناس دیده میشود. ممکن است شکستگی و موج در سطح اسکناس وجود داشته باشد.

کیفیت AU53

کیفیت AU53

درجه کیفیت AU50

سطح اسکناس کدر می باشد، لکه های پراکنده و یا محو شدگی در آن دیده می شود. چروک و دو تاخوردگی عمیق یا تاخورگی سطحی به صورت افقی و عمودی دارد. ممکن است شکستگی و موج در سطح اسکناس وجود داشته باشد. در این درجه بندی اسکناس، جابجایی مرکز نیز قابل توجه است.

کیفیت AU50

کیفیت AU50

درجه کیفیت EF45

اسکناس کثیف شده و لکه های پراکنده ، چروک و پارگی مختصر دارد و دو الی سه تاخوردگی عمیق که یکی از آنها ممکن است افقی باشد در آن دیده می شود. شکستگی و موج در سطح اسکناس وجود دارد.

کیفیت EF45

کیفیت EF45

درجه کیفیت EF40

اسکناس کثیف شده و لکه های پراکنده ، چروک و پارگی مختصر دارد. چند تاخوردگی به صورت افقی و عمودی در آن مشاهده میشود. شکستگی و موج در سطح اسکناس نیز در آن دیده می شود.

کیفیت EF40

کیفیت EF40

درجه کیفیت VF35

در این درجه کیفیت تعداد کمی تاخوردگی سطحی و عمیق وجود داشته و لکه های پراکنده، فرسایش، چروک و پارگی هایی روی اسکناس دیده می شود.

کیفیت VF35

کیفیت VF35

درجه کیفیت VF30

این اسکناس به مقدار زیادی در گردش بوده به طوری که تاخوردگی های سطحی و عمیق بیشتری نسبت به درجه VF35 در آن وجود داشته و لکه های پراکنده، فرسایش، چروک و پارگی هایی در آن دیده می شود.

کیفیت VF30

کیفیت VF30

درجه کیفیت VF25

این اسکناس ها کمی بیشتر از درجه VF30 در گردش بوده ، کثیف تر هستند و تا خوردگی بیشتری دارند.

کیفیت VF25

کیفیت VF25

درجه کیفیت VF20

این اسکناس ها به طور متوسط تا خوردگی بیشتری نسبت به درجه VF25 داشته و کمی کثیف تر است اما اختلاف قابل توجهی با درجه VF25 نداشته و ممکن است ایرادهای جزئی داشته باشد.

کیفیت VF20

کیفیت VF20

درجه کیفیت F15

معمولا اسکناس در این درجه کیفیت بسیار زیاد در گردش بوده و قسمت هایی از گوشه آن پاره شده و تاخوردگی های زیادی دارد و معمولا به شدت کثیف شده است.

کیفیت F15

کیفیت F15

درجه کیفیت F12

این درجه کیفیت از درجه F15 کمی ضعیف تر می باشد.

درجه کیفیت VG10

این درجه از درجه قبلی ضعیف تر است و ایرادات زیادی در آن دیده می شود.

کیفیت VG10

کیفیت VG10

درجه کیفیت VG8

در این درجه بندی، اسکناس به علت گردش زیاد جزئیات آن از بین رفته ، کثیفی و لکه ها و یا پارگی های ریز و درشت در آن دیده می شود. همچنین اسکناس استحکام خود را از دست داده است.

درجه کیفیت G6

اسکناس پارگی های زیاد داشته ، کادر آن از بین رفته و آسیب های زیادی دیده است.

درجه کیفیت G4

این اسکناس بسیار در گردش بوده کاملا استحکام خود را از دست داده و ایرادات بسیار متعددی دارد. جذابیت بصری خود را از دست داده و نوشته ها و طرح های آن تقریبا از بین رفته است. درجه های زیر 4 به طور کلی جمع آوری نمی شوند مگر اینکه آن اسکناس کمیاب باشد.

 


تحقیق و گردآوری

گروه ایران آنتیک

www.iranAntiQ.com

درجه بندی کیفیت سکه را هم بخوانید

درجه بندی کیفیت سکه

نظر کاربران

avatar
۰ لایک
سلام ممنون از شما ببخشید قیمت این اسکناسها مثل اسکناسهای معمولی است و یا فرق می کند
avatar
۰ لایک
سلام بسیار خوب وقابل فهم بود و اطلاعات خوبی بدست اوردم
avatar
۰ لایک
عالی بود
avatar
۱ لایک
برای من که علاقه به کلکسیون دارم جالب بودوبخشی ازسوالها برام پاسخ داده شده ممنون از زحمات شما جهت بالا بردن سطح اطلاعات عمومی علاقه مندان
۱ لایک
فوق العاده بود
avatar
۳ لایک
واقعا دمتون گرم از این توضیحات عالی در گریدبندی های اسکناس
avatar
۲ لایک
سلام اسکناس های قدیمی تقلبی هم دارن ؟
avatar
۵ لایک
انشالله به زودی پاسخ اینکه چه زمانی به زودی پایان میابد ، داده خواهد شد ( پس به زودی )
avatar
۵ لایک
با سلام و احترام . چنانچه درجه بندی کیفیت اسکناس در سایت ارائه شود ، مراجعه به سایت برای علاقمندان خیلی زیاد شده و مطلوبیت فوق العاده خواهد داشت .
منتظریم
با تشکر
avatar
۱۳ لایک
سلام. بیش از چند سال است که درجه بندی اسکناس و سکه را به زودی نوشته اید. تا چه زمانی این به زودی پایان می یابد؟
avatarنظر خود را ارسال کنید