نخ عمامه

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

نخ عمامه

از این نخ برای دوخت جا دکمه در لباس های ضخیم و از نوع نازک آن برای گلدوزی با دست استفاده می شود.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید