:: لیست جدید ::  اینجا ضربه بزنید

ابزار و وسایل دوخت و دوز

انتخاب یک طرح زیبا برای سوزن دوزی به  تنهایی زیبایی نمی آفریند. اگر چه این انتخاب بسیار تاثیرگذار است اما به تنهایی کفایت نمی کند چرا که طرح های بسیار زیبایی بودند که با دوخت بد ، نازیبا جلوه می کنند. به غیر از مهارت سوزن دوز ابزار و وسایل مناسب در کیفیت و زیبایی کار بسیار موثر است.

ابزار کمکی رودوزی سنتی شامل کلیه وسایلی است که امکان دوخت رودوزی های سنتی صنایع دستی را فراهم می آورد . مهم ترین مواد اولیه مصرفی را انواع پارچه ها و نخ های رنگی یا فلزی و یا نخ هایی با روکش فلزی تشکیل می دهند و عمده ترین ابزار و وسایل کار انواع سوزن ، قلاب ، قیچی ، انگشتانه و کارگاه می باشند.

لازم به ذکر است که در انواع دوخت ها و رودوزی ها این ابزار متفاوت است و برای هر کدام ابزار خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال سوزن از انواع متنوعی برخوردار است . یکی از انواع آن سوزن تاپستری است که برای دوخت بر روی تورهای درشت شماره دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و با این نوع سوزن نمی توان به گلدوزی پرداخت.