چوب درون

چوب
۷۶۹۵ بازدید بیان دیدگاه
چوب درون

چوب درون

قسمت مرکزی چوب پس از مدتی ، از فعالیت فیزیولوژیکی خود بازمانده و تنها وظیفه مقاومت مکانیکی ساقه را بر عهده می گیرد. در درون عناصر تشکیل دهنده آن مواد زایدی از قبیل کربنات کلسیم ، فسفات کلسیم ، اکسالات کلسیم و غیره دیده می شود. علاوه بر مواد فوق ، مواد رنگین دیگری از قبیل تانن که به مواد استخراجی معروفند در این قسمت چوب بوجود می آید که به آن رنگ تیره تری از قسمت خارجی می بخشد رنگ چوب درون بر حسب گونه های مختلف چوب متغیر است و تا اندازه ای وسیله شناسایی ماکروسکوپی چوب ها می باشد.
 

نظر کاربران

avatar ارسال نظر