1 کرون

معرفی و مشخصات سکه 1 کرون جرج پنجم (One Crown) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کرون بریتانیا معادل یک چهارم پوند ، 5 شیلینگ و یا یک دلار می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کرون - تاج 

1 کرون جرج پنجم - تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Crown George V - Crown
سکه 1 کرون جرج پنجم - تاج
GEORGIVS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX - George V face side view
عبارت به لطف خداوند جرج پنجم پادشاه بریتانیا - نیمرخ جرج پنجم
·FID· ·DEF· ·IND· ·IMP· - Crown - Wreath with national flower emblems - CROWN - Date
مدافع ایمان و امپراطور هند - تاج - تاجی از گل های نماد ملی - کرون - تاریخ
1927 To 1936
از 1927 تا 1936
Silver 500
نقره با عیار 500
28.27 Grams
28.27 گرم
38.61 mm
38.61 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کرون 1928
 • نقره
 • 28.27
 • 38.61
 • 3
 • 1 کرون 1928 ، پروف
 • نقره
 • 28.27
 • 38.61
لیست کامل

2) 1 کرون - نشان جرجیس 

1 کرون جرج پنجم - نشان جرجیس

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ ضرب صاف و ضرب برجسته است.

ویژگی ها

1 Crown George V - Saint George symbol
سکه 1 کرون جرج پنجم - نشان جرجیس
GEORGIVS V. DG. BRITT: OMN: REX. FD. IND: IMP: - George V face side view
عبارت به لطف خداوند جرج پنجم پادشاه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطور هند - نیمرخ جرج پنجم
Saint George symbol (Slaying the Dragon) - CROWN - Date
نشان جرجیس (جرجیس در حال کشتن اژدها) - کرون - تاریخ
1935
1935
Silver 925
نقره با عیار 925
28.27 Grams
28.27 گرم
38.61 mm
38.61 میلیمتر
Plain with incuse legend
صاف به همراه نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کرون 1935 ، ضرب برجسته ، پروف
 • نقره
 • 28.27
 • 38.61
 • 3
 • 1 کرون 1935 ، ضرب صاف
 • نقره
 • 28.27
 • 38.61
لیست کامل