2 ماراودی

معرفی و مشخصات سکه 2 ماراودی فردیناند هفتم (Two Maravedis) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک ماراودی اسپانیا معادل یک سی و چهارم رئال می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

1 ماراودی فردیناند هفتم 1 ماراودی
3 ماراودی فردیناند هفتم 3 ماراودی

کاتالوگ


1) 2 ماراودی - فردیناند جوان 

2 ماراودی فردیناند هفتم

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Maravedis Fredinand VII - Young Bust
سکه 2 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند جوان
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Fredinand VII face side view - 2 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 2 - نام اختصاری ضرابخانه - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1812 To 1817
از 1812 تا 1817
Copper
مس
2.45 Grams
2.45 گرم
20 mm
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 ماراودی 1812
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 2
 • 2 ماراودی 1813
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 3
 • 2 ماراودی 1814
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 4
 • 2 ماراودی 1815
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 5
 • 2 ماراودی 1816
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 6
 • 2 ماراودی 1817
 • مس
 • 2.45
 • 20

2) 2 ماراودی - نیم تنه با سربند 

2 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Maravedis Fredinand VII - Laureate Bust
سکه 2 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Fredinand VII face side view - 2 - Mint mark (Aqueduct) - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 2 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1816 To 1833
از 1816 تا 1833
Copper
مس
2.45 Grams
2.45 گرم
20 mm
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 ماراودی 1816
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 2
 • 2 ماراودی 1817
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 3
 • 2 ماراودی 1818
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 4
 • 2 ماراودی 1819
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 5
 • 2 ماراودی 1820
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 6
 • 2 ماراودی 1824
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 7
 • 2 ماراودی 1825
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 8
 • 2 ماراودی 1826
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 9
 • 2 ماراودی 1827
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 10
 • 2 ماراودی 1828
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 11
 • 2 ماراودی 1829
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 12
 • 2 ماراودی 1830
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 13
 • 2 ماراودی 1831
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 14
 • 2 ماراودی 1832
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 15
 • 2 ماراودی 1832 - ارور
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 16
 • 2 ماراودی 1833
 • مس
 • 2.45
 • 20

3) 2 ماراودی - نیم تنه کوچک 

2 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Maravedis Fredinand VII - Small Bust
سکه 2 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Fredinand VII face side view - 2 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 2 - نام اختصاری ضرابخانه - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1817 To 1821
از 1817 تا 1821
Copper
مس
2.45 Grams
2.45 گرم
20 mm
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 ماراودی 1817
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 2
 • 2 ماراودی 1818
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 3
 • 2 ماراودی 1819
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 4
 • 2 ماراودی 1820
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 5
 • 2 ماراودی 1821
 • مس
 • 2.45
 • 20

4) 2 ماراودی - فردیناند پیر 

2 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Maravedis Fredinand VII - Old Bust
سکه 2 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Fredinand VII face side view - 2 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 2 - نام اختصاری ضرابخانه - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1824 To 1827
از 1824 تا 1827
Copper
مس
2.45 Grams
2.45 گرم
20 mm
20 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 ماراودی 1824
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 2
 • 2 ماراودی 1826
 • مس
 • 2.45
 • 20
 • 3
 • 2 ماراودی 1827
 • مس
 • 2.45
 • 20
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.